Skip to Main Content
Technický dokument

Zajištění bezpečnosti autonomních vozidel – testování a certifikace

Výrobci automatizovaných řídicích systémů čelí třem hlavním problémům: musí držet krok s nejnovějšími technologiemi, dodržovat stále přísnější předpisy a generovat potřebné zisky. Všechny tyto oblasti jsou spolu těsně propojeny. Použití správných technologií umožňuje splnění bezpečnostních předpisů a zákonných požadavků. Tento technický dokument nabízí odpovědi na otázky spojené se zajištěním bezpečnosti autonomních vozidel, nejnovějšími technologiemi a budoucími trendy v testování a certifikaci automatizovaných řídicích systémů.


Klíčové body při zajišťování bezpečnosti autonomních vozidel

  1. Relevantní normy aktuálně využívané při zajištění bezpečnosti automatizovaných řídicích systémů (ISO26262, SOTIF, atd.).
  2. Zajištění bezpečnosti, aktuální stav: rychlý přehled technologií GM Cruise, Waymo (Google), Ford Argo AI a Uber (Volvo)
  3. Trendy v testování a certifikacích: Vyhodnocení systémů ADAS vzhledem k plánům EuroNCAP 2025
  4. Testování a certifikace u autonomních vozidel, 4. úroveň automatizace

Sdílet