Skip to Main Content
Technický dokument

Trendy v automobilovém průmyslu přináší nové výzvy spojené s návrhem kabelových svazků

Rychlý nástup nových technologií a pronikání automobilových startupů na trh vedlo k řadě změn v oblasti návrhu kabeláže. Výrobci i startupy musí počítat s velkým množstvím elektronických systémů montovaných do vozidel, protože to má značný vliv na hmotnost kabeláže, průměr svazků a související náklady. Elektrifikace, autonomní řízení, asistenti řízení, umělá inteligence a konektivita kladou stále vyšší požadavky na kabelové svazky.

V tomto dokumentu se dozvíte, jak lze pomocí moderních nástrojů pro návrh kabeláže elegantně řešit problémy, s nimiž se automobilový průmysl v současnosti potýká.


Sdílet