Skip to Main Content
Technický dokument

Automobilová výkonová elektronika – přesná předpověď provozní spolehlivosti

Doba čtení: 30 minut

Díky zvyšující se elektrifikaci vozidel dosáhne trh s IGBT tranzistory v roce 2023 hodnoty 50 miliard dolarů, proto je vývoj spolehlivých komponent opravdu klíčový. Tyto komponenty pracují při teplotě vyšší než 200 stupňů Celsia a jejich chování je obtížné předpovídat. 

Tento technický dokument popisuje jedinečnou nedestruktivní metodu testování cyklické zátěže pro charakterizaci těchto kritických komponent: 

  • Analýza tepelného chování 
  • Nižší riziko selhání 
  • Větší spolehlivost při vysokém zatížení 

Už žádné opakující se, časově náročné, destruktivní testování – Simcenter nabízí alternativní nedestruktivní metodu zjišťování výkonnosti komponent.


Sdílet