Skip to Main Content
Technický dokument

Automobil budoucnosti: Vize Joe Barkaiho o elektrickém, propojeném a autonomním vozidlu

Doba čtení: 31 minut

Sdílet

Automobilový průmysl se velmi rychle mění. Dnešní moderní, propojená, autonomní, chytrá vozidla poháněná novými zdroji energie jsou mnohem sofistikovanější než vozidla vyráběná ještě nedávno.

Rychlost inovací navíc zrychluje spolu s rostoucí konkurencí na globálním trhu, kteřý říká jasné NE zastaralým průmyslovým technologiím. Aby mohli výrobci a dodavatelé automobilových součástí držet s tímto trendem krok, musí uplatnit holistický přístup. Strojní, elektrické, softwarové a další návrhové obory již nemohou fungovat samostatně. Vedoucí automobilové společnosti musí všechny tyto úlohy sjednotit a pracovat na nich souběžně.

V tomto technickém dokumentu Joe Barkai, automobilový analytik a předseda výboru IoT pro vozidla v SAE, seznámí čtenáře s výzvami, které automobilový průmysl čekají, a se způsoby, jak těmto výzvám čelit.