Skip to Main Content
Technický dokument

Správa digitálních certifikací

Sdílet

Obecně platí, že letadla všech typů a velikostí musí prokázat, že jejich konstrukce a všechny vyrobené kopie jsou plně způsobilé k letu. Tento proces se nazývá certifikace letové způsobilosti a týká se všech, kteří s letadlem přicházejí během jeho životního cyklu do styku, včetně výrobců, vlastníků a provozovatelů.
You have successfully registered to download our white paper “Digital Certification Management”