Skip to Main Content
Technický dokument

Technický dokument: Jak technologie 3D tisku mění situaci v automobilovém průmyslu

3D tisk bude v automobilovém průmyslu hrát důležitou roli při získávání náskoku před konkurencí. Respondenti průzkumu uvádějí, že se bude jednat o klíčovou technologii v oblasti posilování konkurenceschopnosti. 89 % lídrů na trhu má v plánu hledat nové způsoby tvorby návrhů, aby mohli využít výhody 3D tisku. Přední výrobci o 2,1krát častěji podporují 3D tisk skenováním součástí pro 3D tisk. 60 % podniků použije data ze skenování v případě, že jim ulehčí práci na návrzích a zvýší jejich efektivitu. Tato zpráva zkoumá kladný vliv 3D tisku na konkurenceschopnost. Odhaluje také osvědčené postupy pro implementaci 3D tisku, aby jeho využití vedlo k úspěchu.

Podívejte se, jak posunout 3D tisk na novou úroveň:

V následujících pěti až deseti letech mohou výrobci očekávat, že technologie jako 3D tisk budou mít značný dopad na vývoj a dodávání jejich výrobků. Včasná příprava bude mít zásadní vliv na úspěch v budoucnu.

Klíčové výhody 3D tisku v automobilovém průmyslu:

Ačkoliv je proces 3D tisku pomalejší než běžná výroba, není třeba čekat na vývoj a výrobu vhodných nástrojů. Tím se výrazně zkracuje doba potřebná k uvedení výrobků na trh. 3D tisk tak představuje vhodný způsob, jak vyrábět prototypy. Zkrácení prototypové fáze znamená, že začnete dříve vyrábět ziskové součásti. Netřeba zmiňovat, že díky 3D tisku mohou výrobci snadno provádět úpravy, snížit množství odpadu a dosáhnout efektivnější spotřeby energie.

3D tisk je v automobilovém průmyslu důležitý pro:

Výrobce, kteří chtějí v budoucnu získat převahu nad konkurencí, kdy bude 3D tisk hrát v automobilovém průmyslu důležitou roli. Podniky, které se snaží implementovat 3D tisk do svých procesů, aby mohli lépe navrhovat a konstruovat své výrobky. 3D tisk umožňuje rychlé rekace na požadavky a vytváření nových příležitostí ziskových zakázek.


Sdílet