Skip to Main Content
technický dokument

Kybernetická bezpečnost výroby: Jak chránit data v digitálním vlákně

Konstruktéři a výrobci na celém světě řeší při používání technologií pro aditivní výrobu kybernetickou bezpečnost výroby a dat návrhu. Tento technický dokument od společnosti Identify3D popisuje, jak se během procesu aditivní výroby sdílí digitální data výrobku a jak je lze lépe zabezpečit. Pomocí produktů od společností Identify3D a Siemens lze zabezpečit celý řetězec dat aditivní výroby od návrhu až po výrobu a zajistit tak integritu digitálních dat a fyzických tištěných výrobků v případě, že aktivně používáte aditivní výrobní technologie.

Klíčové body spojené s kybernetickou bezpečností ve výrobním odvětví

 • Kybernetická bezpečnost výroby je v propojeném světě čím dál důležitější
 • Útoky na výrobní systémy jsou často spojeny s krádeží duševního vlastnictví
 • Výrobní odvětví je nejčastějším cílem útoků typu ransomware
 • Chcete-li zabezpečit celý datový řetězec, je nutné propojit software a hardware.
 • Celý datový řetězec lze zabezpečit pomocí různých produktů, například od společnosti Identify3D.

Pochopení kybernetické bezpečnosti v rámci Průmyslu 4.0 bude důležité pro:

 • Výrobce
 • IT
 • Odborníky na kybernetickou bezpečnost výroby
 • Seniorní exekutivní pracovníky

Prozkoumejte osvědčené postupy v rámci kybernetické bezpečnosti ve výrobě:

 • Zabraňte útokům na kybernetickou bezpečnost ve výrobě
 • Zajistěte bezpečnou a odpovědnou digitální distribuci dat.
 • Chraňte TDP a zajistěte tak důvěrnost a integritu TDP v rámci celého digitálního vlákna.
 • Vyrábějte se správnými daty pro správné stroje ve správnou dobu díky striktně řízeným a bezpečným výrobním procesům.

Sdílení