Skip to Main Content
Technický dokument

Dosažení agility při vývoji softwaru ve složitých a regulovaných prostředích

Agilní vývoj softwaru vyžaduje bezproblémovou integraci různých softwarových a hardwarových komponent včetně týmů, nástrojů a informací. Tato spolupráce otevírá nové příležitosti, ale zároveň přináší nebývalé výzvy pro vývojové a provozní týmy. Dříve rozdělené týmy musí úzce koordinovat své vývojové úsilí v dynamickém ekosystému, který se rozprostírá po celém světě.

Proces vývoje integrovaného softwaru

Využívejte osvědčené postupy pro zavádění agilních a hybridních metodik v komplexních prostředích softwarového inženýrství.

Tento dokument se zabývá výhodami spolupráce v jednotném prostředí online správy životního cyklu softwarových produktů ze 100 % založeném na prohlížeči, kde výkonný modul pravidel dokáže automatizovat procesy na úrovni jednotlivých pracovních položek, a tím, jak vícesměrná sledovatelnost automatizuje prokázání shody s předpisy.

Výhody používání agilních inženýrských procesů

  • Lepší sladění podnikání a IT
  • Vyšší technická kvalita
  • Více příležitostí k průběžným opravám
  • Předvídatelnější vydávání produktů

Stáhněte si tento technický dokument a seznamte se se všemi výhodami agilních metodik.

Zjednodušení technických pracovních postupů

Zákazníci společnosti Siemens Digital Industries Software, kteří používají produkty Polarion pro agilní vývoj softwaru, potvrzují, že jednoduchost, s jakou lze vytvořit zjednodušené pracovní postupy na úrovni pracovních položek, velmi usnadňuje výměnu informací orientovanou na úkoly mezi vývojem, provozem a zajištěním kvality. S nástrojem jsou dodávány šablony pro většinu běžných metodik, které lze použít okamžitě, aby týmy mohly začít co nejdříve pracovat.

Chcete-li získat další informace, stáhněte si technický dokument.

Sdílet