Skip to Main Content
Video

Software jako srdce mobility budoucnosti

Odhadovaná doba sledování: 2 minut

S tím, jak je elektronika v automobilech stále více závislá na softwaru, se mění i konkurenční prostředí v automobilovém průmyslu. Software umožňuje zavádět důležité inovace a podporuje trend autonomních, propojených, elektrických vozidel a řešení pro sdílenou mobilitu. Software bude mít u automobilů v roce 2030 podíl 30 % (McKinsey). Se růstem důležitosti elektroniky a softwaru se zvyšuje také jejich složitost a množství kvalitativních problémů, čemuž odpovídá i množství reklamací.

  • V roce 2010 vozidla obsahovala okolo 10 miliónů řádků kódu, v roce 2016 to už bylo 150 miliónů (McKinsey)

  • 2017: Na americkém trhu proběhlo 436 hromadných reklamací, které se týkaly až 32 miliónů vozidel (Recall Masters)

  • 2018: Na americkém trhu proběhlo 443 hromadných reklamací, které se týkaly až 47 miliónů vozidel (Recall Masters), přičemž 102 z nich se týkalo softwaru a elektroniky

  • Počet opravovaných vozidel klesá: z 39 % (2017) na 31 % (2018) (Recall Masters)

  • V USA je aktuálně 76 miliónů vozidel s reklamační historií (Recall Masters)

Poptávka výrobců a dodavatelů automobilů po vestavěném softwaru vede k potřebě po sjednocené aplikaci pro vývoj, která umožní organizovat veškeré související činnosti a dodat tak bezpečnou a spolehlivou architekturu.

Podívejte se na toto dvouminutové video, ve kterém uvidíte, které problémy výrobci a dodavatelé řeší, a jak jim může aplikace POLARION od společnosti Siemens pomoci vytvořit bezpečné a spolehlivé systémy mobility:


Sdílet