Skip to Main Content
video

Zvyšte marže díky řešení pro odhad nákladů výrobků a nástrojů

Odhadovaná doba sledování: 4 min.

Abyste dosahovali zisku, musí být odhady nákladů výrobků přesné, flexibilní a rychlé.

Společnosti ve všech odvětvích musí mít náklady výrobků i výroby neustále pod kontrolou. Potřebují tedy identifikovat klíčové faktory ovlivňující náklady. Největším problémem je pochopení různých parametrů nákladů. To vyžaduje podrobnou znalost výrobních postupů a klíčových faktorů ovlivňujících náklady. Cílem musí být včasné řízení nákladů a jejich následné řízení ve všech fázích životního cyklu výrobku.

Zajímá vás, jak je možné provádět přesné, flexibilní a rychlé odhady nákladů?

Toto 4minutové video popisuje, jak mohou různá oddělení, například oddělení cenového inženýringu, nákupu, finanční nebo obchodní oddělení, využívat řešení společnosti Siemens pro odhad nákladů a dosáhnout následujících výhod:

  • Určení a vyhodnocení nákladů v časných fázích životního cyklu výrobku
  • Předpověď budoucích nákladů k vyhodnocení ziskovosti nového výrobku
  • Tvorba přesných a rychle generovaných cenových nabídek
  • Optimalizace nákladů pomocí simulací a vyhodnocení nákladů výroby a dodání na trh

Díky řešení pro odhad nákladů od společnosti Siemens můžete spolehlivě určovat cílové náklady, bezpečně vyhodnocovat a optimalizovat náklady nákupu a získat podklady k realistickému vyjednávání.

Use Teamcenter for early optimization of production costs

Detailed product and cost information is typically not available early in the development phase of new products. The calculation engine in Teamcenter Product Cost Management enables you to create cost structures and determine product costs in the early stages of preliminary costing and target costing. You can calculate complex assemblies and versions accurately and quickly.

Receive a highly accurate, bottom-up, and detailed cost calculation

Teamcenter Product Cost Management is using the bottom-up methodology for creating a cost structure that provides a better understanding of what a product ‘should cost’ to make or buy. This approach is based on a detailed product structure and defines the use of materials and the process costs. Calculations are based on current benchmark data for manufacturing technologies, machines, materials and worldwide labor costs. Various departments, such as cost engineering, purchasing, controlling and sales, can work together by using Teamcenter to achieve the maximum benefit.

Sdílení