Skip to Main Content
Video

Společnost Siemens PLM provádí celou řadu testů ADAS za účelem vývoje a a zajištění souladu s předpisy

Odhadovaná doba sledování: 3 minut

Vzhledem k tomu, že po světě jezdí více než miliarda vozidel a denně přijde při nehodách o život 3 287 lidí, je bezpečnost provozu čím dál důležitější. Více než 90 procent všech nehod je způsobeno chybou řidiče, takže snížení lidského faktoru může výrazně snížit počet úmrtí při dopravních nehodách.

Implementace pokročilých asistentů řízení (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) je prvním krokem k dosažení plné autonomie vozidla (úroveň 5), kdy již není k provozu vozidla nutný řidič. Společnost Siemens je plně vybavena k provádění všech druhů testů ADAS zaměřených na splnění předpisů i vývojové projekty. Náš technický tým provádí zákaznické testy vozidel pro přepravu osob: například testy vypracované v rámci programu European New Car Assessment Program (NCAP). Jsme také plně vybaveni k provádění všech ADAS testů nutných ke splnění nařízení Evropské hospodářské komise OSN (UNECE) pro nákladní automobily a autobusy, například nařízení ECE Regulation 130 pro systémy hlídání jízdního pruhu (LDWS) a ECE Regulation 131 pro pokročilé nouzové brzdné systémy (AEBS). Kromě toho jsou všechny naše ADAS aktivity akreditovány organizací International Organization for Standardization (ISO) dle normy 10725.


Thank you for downloading our whitepaper

Sdílet