Skip to Main Content
Infografika

Návrh strojů řízený simulací s využitím inteligentního výkonového inženýrství

Výrobci průmyslových strojů hledají způsoby, jak zavádět inovace, protože jejich zákazníci požadují chytřejší, rychlejší a přizpůsobenější stroje.

Jedním ze způsobů, jak tyto požadavky plní, je návrh řízený simulací s využitím inteligentního výkonového inženýrství (IPE).

Tato infografika poskytuje výrobcům strojů širší náhled na problematiku IPE.

Výroba a konstrukce strojů prochází transformací a IPE je v jejím čele.


Integrace výroby, návrhu a simulace strojů

Inteligentní výkonové inženýrství reaguje na výzvy, kterým dnes výrobci strojů čelí.

Vyšší spolehlivost složitějších strojů zajišťuje multifyzikální simulace.

Integrace návrhu a simulace umožňuje vyrábět více přizpůsobitelné stroje s různými variantami, které budou vyhovovat potřebám každého zákazníka.

A ověřování v uzavřené smyčce zlepšuje výkonnost chytřejších strojů s pokročilejší technologií.

Stáhněte si infografiku a zjistěte více o integrované výrobě strojů s využitím inteligentního výkonového inženýrství.

Přínosy ověřování v uzavřené smyčce

Ověřování v uzavřené smyčce hraje v inteligentním výkonovém inženýrství významnou roli jako jeden z jeho tří hlavních prvků.

Začleněním údržby v uzavřené smyčce dosahují výrobci strojů významných úspor v oblasti servisní údržby, zkracují prostoje a zvyšují výstup výroby.

Všechny tyto faktory dohromady snižují celkové náklady na vlastnictví a pomáhají společnostem konkurovat ve stále více konkurenčním globálním prostředí.

Tato infografika zdůrazňuje význam ověřování v uzavřené smyčce.

Inteligentní výkonové inženýrství a simulace strojů


Simulace strojů nabývá na významu s tím, jak se stroje stávají složitějšími a jejich mechanické, elektrické a automatizační komponenty se vzájemně prolínají.

Složitější stroj by obvykle vyžadoval delší dobu vývoje, ale místo toho se tyto časové plány zkrátily.

Proto se do procesu navrhování začleňují testování a simulace.

Výrobci strojů tak zaznamenávají zkrácení doby vývoje, zkrácení doby vývoje řídicích prvků a úsporu nákladů díky snížení počtu prototypů.

Stáhněte si infografiku a zjistěte, jak výrobci strojů využívají inteligentní výkonové inženýrství, aby se přizpůsobili změnám v oboru.

Sdílet