Skip to Main Content
Infografika

Jak držet krok s nízkonákladovými výrobci průmyslových strojů

Výrobci strojů čelí nízkonákladové konkurenci, obzvlášť od světových společností, což jim komplikuje udržet si konkurenceschopnost. Tento problém je umocněn skutečností, že výrobci OEM působí na trhu, kde je loajalita zákazníků omezená a kde se prodej často řídí cenou a nabízenými funkcemi.


Stáhněte si naši infografiku a zjistěte, jak využití digitalizace prostřednictvím zavedení technologie průmyslového Internetu věcí (IIoT) umožňuje poskytovatelům zlepšit provozní efektivitu a přidat funkce, které osloví jejich zákazníky.

Technologie průmyslového IoT může pomoci výrobcům OEM snížit náklady

Výrobci OEM musí transformovat své provozy takovým způsobem, který jim umožní snížit náklady při zachování a zlepšení kvality. Výrobci OEM mohou pomocí technologie průmyslového IoT ve svých závodech zvýšit efektivitu, snížit provozní náklady a navýšit objem výroby. Mohou také shromažďovat data o výkonnosti ze strojů zákazníků a zlepšovat s jejich pomocí budoucí iterace návrhů.

Výhody vzdáleného sledování v odvětví výroby těžké techniky

Vzdálené sledování umožňuje výrobcům OEM odlišit se od ostatních prostřednictvím nových služeb s přidanou hodnotou, které se odvíjí od shromažďování a analyzování dat ze strojů přímo v prostředí zákazníka. To výrobcům OEM umožňuje snížit náklady pro strojírenské dílny, zajistit lepší produktivitu, zlepšit celkovou efektivitu zařízení a zavést nové obchodní modely, jako jsou například ty pro údržbu a optimalizaci jako službu.

Stáhněte si příslušnou infografiku a zjistěte, jak technologie průmyslového IoT (Internet věcí) může pomoci výrobcům OEM snížit náklady a zajistit spokojenost zákazníků.


Sdílet