Skip to Main Content
e-kniha

Co je generativní návrh?

What is Generative Design?
Generativní návrh, známý také jako optimalizace topologie, je proces, který určuje nejefektivnější tvar na základě definovaného materiálu, vazeb a napětí. Díky tomu je možné dosahovat tvarů podobných těm, které vidíme v přírodě.

Včím je to jiné?

S tradičním návrhem obvykle vytvoříte více konceptů a pak vyhodnotíte a optimalizujete jeden nebo více na základě vašich cílů návrhu. S generativním návrhem začnete s cíli návrhu a algoritmy automaticky generují optimalizované možnosti návrhu pro jejich dosažení. Můžete vytvořit více iterací návrhů, které identifikují možnosti pro splnění různých cílů (tj. snížení hmotnosti). Tento proces často vede k organickým formám podobným těm, které jsou pozorovány v přírodě.

Optimalizace topologie v plné hraně

Solid Edge integruje pokročilou optimalizaci topologie do sady nástrojů pro modelování Solid Edge 3D, pomáhá návrhářům vytvářet lehčí součásti, minimalizovat materiálový odpad v následné výrobě a také vytvářet vysoce přizpůsobené návrhy vhodné pro odlévání nebo 3D tisk s vysokým rozlišením. Solid Edge je jedinečný v tom, že má za následek kvalitu povrchu "připravený k tisku".V této elektronické knize se dozvíte o:

  • Základy generativního designu
  • Krok za krokem, jak vytvořit optimalizovaný tvar
  • Výrobní možnosti pro generativní návrhy
  • Výkonné funkce v Solid Edge

Sdílení