Skip to Main Content
E-knihu

Návrh řízený simulací

resources-ebook-simulation-driven-design
Znalost chování výrobku v různých podmínkách je klíčovým aspektem vývoje jakéhokoli výrobku. Simulace umožňuje získat informace o chování výrobku a pomáhá tak dělat kvalifikovanější rozhodnutí. Strategie návrhu řízeného simulací využívá analýzy již v raných fázích vývoje výrobku. Výsledky poskytují inženýrům mnohem přesnější data o nutných změnách a úpravách konstrukce. Díky dostupnosti více informací o proměnných ovlivňujících provozní výkon výrobku se mohou inženýři lépe rozhodovat.

V eBooku od společnosti Lifecycle Insights najdete:

  • Činnosti inženýrů při ověřování a validaci
  • Doporučení, jak implementovat návrh řízený simulací
  • Vlastnosti správného nástroje pro simulaci
  • Strategie návrhu řízeného simulací

Využijte špičkové řešení pro simulace v rámci Solid Edge

Solid Edge Simulation je škálovatelné řešení, které mění proces návrhu. Zavedení včasné simulace vám umožňuje provádět změny, když jsou nejjednodušší, zkrátit výrobní časy a snížit potřebu nákladných fyzických prototypů.Solid Edge používají inovativní firmy po celém světě, jako jsou Tokamak Energy, B&P Littleford a John Harder & Company.

Sdílet