Skip to Main Content
e-kniha

Zvládněte složitost výroby vlastních dílů pomocí synchronizované výroby dílů

Na společnosti v odvětví výroby průmyslových strojů je vytvářen tlak, aby vyvíjely stále komplexnější a více přizpůsobitelná zařízení než kdy předtím. Většina výrobců dílů se dnes potýká s uchováváním a opětovným používáním výrobních informací, protože jejich procesy nejsou nijak digitalizovány ani automatizovány. Rozhodování podle příruček přímo v dílně vede k velkému plýtvání a množství chyb.

Řešení Digital Part Production: Nárůst propojených strojů

Kvůli předcházení těmto rizikům musí výrobci plně sloučit své digitální a fyzické procesy a vytvořit nepřetržitou digitalizovanou komunikační smyčku zpětné vazby, aby pochopili, jak každá změna návrhu dílu ovlivňuje širší výrobní proces. Mohou tak učinit různými způsoby, jako jsou například vysoce automatizované řešení CAM, integrované řešení CAD/CAM/CNC, aditivní výroba a inteligentní provoz.

Synchronizovaná výroba dílů: Využívejte výhody propojených technologií

Synchronizovaná výroba dílů zvyšuje provozní efektivitu pomocí 3D modelu navrženého pro simulaci výroby dílů. Týmům to umožňuje zkrátit dobu od objednávky k výrobě díky postupům podle předpisů a automatizaci procesu plánování. Pokud je komunikace mezi systémy CAD a CAM zefektivněna, lze změny zavádět snadněji a rychleji, aniž by docházelo k nákladným chybám.

Řešení Digital Part Production

Naše řešení Digital Part Production pomáhá předním výrobcům strojů zavádět nové nástroje, které propojují různé aplikace a procesy pomocí komplexního digitálního dvojčete. To usnadňuje přenos dat, eliminuje duplicitní úlohy, zlepšuje flexibilitu a přesnost, zkracuje doby cyklu a zlepšuje spolupráci a automatizaci napříč více procesy.

Stáhněte si tuto e-knihu a zjistěte více o tom, jak si poradit s výrobou přesných a dokonalých dílů pomocí technologie synchronizované výroby dílů v rámci řešení Digital Part Production

Sdílení