Skip to Main Content
E-knihu

Výhody PLM řešení, digitálního dvojčete a digitálního vlákna pro chytrý a propojený vývoj výrobků

Sdílet

Chcete-li nabízet chytré funkce, které dnešní zákazníci vyžadují, musí vaše výrobky kromě návrhů mechanických částí zahrnovat i elektroniku, elektrické systémy a software.

Přečtěte si tuto e-knihu od společnosti Lifecycle Insights a projděte si klíčové technologické předpoklady jako například digitální dvojče nebo digitální vlákno, které umožňují čelit výzvám při vývoji výrobků.


Připravte se na přechod k řešením, která umožňují zvýšit složitost výrobků

Přechod k inteligentním a propojeným výrobkům představuje mnoho výzev, které přináší stále větší složitost napříč všemi oblastmi návrhu. Zákazníci a trhy požadují pokročilé a inteligentní funkce. Ve srovnání s tradičními výrobky vyžadují tyto funkce vyšší výpočetní výkon, rychlejší vzorkování s podporou senzorů a vyšší rychlost přenosu dat. Uspokojení těchto požadavků není jednoduchý úkol.

V e-knize od společnosti Lifecycle Insights „Výroba chytrých a propojených výrobků: Přední výrobci překonávají problémy spojené s vývojem výrobků pomocí těchto klíčových technologických předpokladů“ si můžete o těchto výzvách přečíst podrobnosti, seznámit se s nedávnou studií vedoucích pracovníků v inženýrství a projít si tradiční i progresivní řešení. (Přečtěte si také doprovodnou e-knihu „Dilema vývoje výrobků:Pět strategií pro lídry v oblasti vývoje výrobků pro uspokojení výrobních požadavků a plnění termínů dodání“.)

Výhoda řešení PLM č.1: Spolupráce pomocí digitálního dvojčete

Tato e-kniha umožňuje vaší společnosti zaujmout progresivní přístup k návrhu a vývoji chytrých výrobků a naučit se plně využívat sílu digitálního dvojčete. Digitální dvojče společnostem umožňuje spravovat návrhy jednotlivých týmů a pohlíží na ně jako na směrodatný zdroj. K této digitální definici mají přístup všechny konstrukční týmy. Během procesu vývoje tedy všichni mohou mít informace, které potřebují.

Výhoda řešení PLM č.2: Sledování a správa digitálního vlákna

Tato e-kniha pomůže vaší společnosti a poodhalí roli PLM řešení, které umožňuje spravovat digitální vlákno napříč inženýrskými týmy a funkčními odděleními. Zjistěte, jak uživatelé mohou své změny snadno spravovat a vyměňovat si definice mezi jednotlivými inženýrskými obory. PLM řešení poskytuje směrodatný zdroj pro všechny zúčastněné strany a pomáhá jim spolupracovat a udržovat aktuální informace o celém návrhu výrobku.

Nejlepší PLM řešení: Řešení Teamcenter a Teamcenter X

PLM Teamcenter je přizpůsobitelná moderní sada nástrojů  pro správ dat, kterou je možné nainstalovat přímo nebo k ní přistupovat jako ke službě, a umožňuje vám transformovat každodenní úkony. Zjistěte, jak řešení Teamcenter podporuje i velmi komplexní digitální dvojčata a umožňuje vytvářet digitální vlákno, které propojuje všechny zúčastněné strany a procesy v celém životním cyklu výrobku.

Můžete si vybrat z flexibilních možností nasazení (instalace přímo, přístup v cloudu nebo software jako služba), které umožňují snížit náklady na vlastnictví a zkrátit dobu, za kterou se investice projeví. Řešení Teamcenter je možné si upravit podle vašich jedinečných potřeb pomocí konfigurace (ne přizpůsobení) a rozšířit je o integrace s dalšími doménami a obchodními aplikacemi.

Řešení Teamcenter je PLM platforma , která je navržena tak, aby mohla růst a dokázala se měnit spolu s vaší společností. Toto jsou pouze některé z výhod cloudového řešení Teamcenter X PLM.

Věděli jste, že si řešení Teamcenter X můžete vyzkoušet?