Skip to Main Content
e-kniha

Zvyšování produktivity při správě víceoborových kusovníků

Doba čtení: 25 min.

V tržním prostředí s rostoucí složitostí výrobků a vývoje je nutné uchovávat informace o návrzích bezpečným a zároveň praktickým způsobem. Většina aplikací však tento úkol mění v administrativní zátěž, která výrazně omezuje čas, jenž máte jako inženýři a návrháři k dispozici pro inovace. To vám téměř znemožňuje vymýšlet kreativní návrhy a zároveň přesně spravovat víceoborový kusovník vašeho zařízení. 


Pět nejčastějších (a zároveň nebezpečných) neproduktivních činností při navrhování a společné správě kusovníků

Podle nedávno provedeného průzkumu stráví průmysloví inženýři 15 % (v některých případech až 25 %) času u neproduktivních činností spojených se správou dat. Jakých 5 neproduktivních činností způsobuje největší plýtvání časem při společné správě kusovníků?

  • Nemožnost najít a opakovaně použít data
  • Ztracená CAD data
  • Příprava dat pro kolegy
  • Zvládnutí složitosti výrobků
  • Správa změn

Správa víceoborových kusovníků uvolňuje tlak

Faktory, jako jsou stále chytřejší výrobky, zvyšující se poptávka po přizpůsobení, kratší životní cyklus a dynamičtější dodavatelské řetězce, jsou v průmyslových návrzích příčinou složitosti a vedou k navýšení chybovosti a neefektivity. Prostředí pro spolupráci s partnery z celé planety vyžadují značný čas a úsilí k tomu, aby byli všichni zapojeni, informováni a koordinováni v souvislosti s technickými změnami a správou víceoborových kusovníků. Pokud se vám to nepodaří, promarníte obrovské množství času, energie a peněz.

Vynakládejte o 25 % méně času na neproduktivní správu kusovníků

Co by se stalo, kdyby inženýři měli tento ztracený čas opět k dispozici? Přední společnosti to již zjistily. Náš výzkum ukazuje, že společnosti s nejlepšími výsledky – ty, které jsou schopny rychleji a efektivněji navrhovat vysoce kvalitní a inovativní výrobky – vynakládají o 25 % méně času na neproduktivní úkoly související se správou dat a kusovníků.

Pokud se chcete vyhýbat činnostem způsobujícím plýtvání časem a poučit se z postupů těch nejlepších, stáhněte si tuto bezplatnou e-knihu a začněte zvyšovat produktivitu!

Jedním z vašich nejdůležitějších cílů by proto mělo být snížení neproduktivního, zbytečně stráveného času při počítačem podporovaném navrhování (CAD).

Abychom vám pomohli dosáhnout tohoto cíle, připravili jsme pro vás bezplatnou e-knihu, která vám ukáže, jak se vyhnout 5 nejčastějším (a zároveň nebezpečným) neproduktivním činnostem při navrhování.

Sdílení