Skip to Main Content
E-knihu

Využívání nových technologií k optimalizaci provozu dílen

Doba čtení: 33 minut

Výrobci originálního vybavení (OEM) i jejich partneři v dodavatelském řetězci mají za úkol vyrábět díly a komponenty pro průmyslové stroje. Pro oba typy organizací je rozhodující funkčnost v dílně: díly musí být vyrobeny rychle při zajištění spolehlivosti a nejvyšší kvality a musí být integrovány do většího strojního zařízení při splnění požadavků na vysokou toleranci a přesnost. To vše při maximalizaci výrobní kapacity.


Nasazení robotické automatizace v moderní dílně

Naštěstí je možné mnoho z těchto problémů vyřešit prostřednictvím digitální výroby dílů a digitálních procesů v moderní dílně. Nové technologie zahrnující robotiku, aditivní výrobu a vylepšený automatizační software umožňují, aby tyto digitální procesy mohly pracovníkům plynule připravovat modely a manipulovat s nimi prostřednictvím libovolné aplikace CAD, dále automatizovaně tvořit vysoce kvalitní dráhy nástrojů, simulovat spuštění výsledného G kódu a standardizovat znalosti NC tak, aby bylo možné je v celém procesu opakovaně používat.

Využívání technologie 3D tisku v dílně

Aditivní výrobu lze použít k vytváření komplexních geometrických tvarů, kterých by bylo obtížné nebo nemožné dosáhnout tradičními výrobními postupy. Díky 3D tisku budou výrobci moci značně snížit potřebný počet operací, nastavení a strojů, což ve výsledku ušetří čas i peníze a tím pádem i zkrátí čas dodání.

Dílny využívají výhod integrované softwarové sady CAD, CAM a CMM

Naše řešení digitální výroby dílů pomáhají dílnám synchronizovat výrobu dílů a zvyšovat provozní efektivitu pomocí navrženého 3D modelu pro simulaci a obrábění dílů. Je potřeba plně sloučit vaše digitální a fyzické procesy a vytvořit nepřetržitou digitalizovanou komunikační smyčku zpětné vazby, abyste pochopili, jak každá změna návrhu dílu ovlivňuje širší výrobní proces.

Stáhněte si naši nejnovější e-knihu o digitálních procesech v moderní dílně od společnosti Lifecycle Insights a získejte lepší přehled o potřebách moderních dílen.

Sdílet