Skip to Main Content
E-knihu

Software pro tvorbu aplikací pro průmyslový IoT

Průmyslový internet věcí zásadně mění způsob, jímž výrobci řídí provoz a zdokonalují výrobní proces. Na tuto technologii však není možné pohlížet jako na jedno univerzální řešení pro všechny. Software pro tvorbu aplikací umožňuje společnostem posilovat a optimalizovat průmyslový IoT díky vytváření přizpůsobených řešení aplikací.

Stáhněte si tuto e-knihu a seznamte se s tím, proč řešení MindSphere, tedy průmyslový IoT jako služba, a řešení Mendix jako platforma pro vývoj aplikací s nízkou potřebou kódu tvoří ideální partnerství pro každou společnost bez ohledu na velikost nebo obor.

Konvergence oddělení IT a OT

Prostředí IoT jsou často izolovaná od ostatních systémů, ale řešení MindSphere a Mendix umožňují oddělením IT a výrobních technologií (OT) spolupracovat. Tyto systémy dokážou komunikovat navzájem a stejně tak s dalšími externími systémy, jako jsou ERP, CRM, SAP a podobné. Taková kombinovaná analýza umožňuje docházet k proveditelnějším závěrům, kvalitnějším uživatelským zkušenostem a efektivnějšímu provozu.

Integrace IoT

Mendix je všestranná platforma na špičce oboru, která slouží k vývoji aplikací s nízkou potřebou kódu a pomáhá společnostem řešit výzvy návrhu na rovině IoT cestou vytváření aplikací s více rozhraními pro použití v širokém měřítku v podnicích. Tato platforma je navržena tak, aby akcelerovala celý životní cyklus vývoje, od formulování záměru po provozní verzi a její nasazení, přičemž umožňuje v každém z kroků spolupráci.

Vývojáři s různou úrovní dovedností mohou vytvářet aplikace s více rozhraními, aniž by museli napsat jediný řádek kódu, a mohou tak pomoci s plněním požadavků na aplikace v celé společnosti. Řešení MindSphere, které bylo vytvořeno k využívání platformy aplikací Mendix, umožňuje společnosti Siemens, její globální síti partnerů a jejím zákazníkům rychle vytvořit a integrovat přizpůsobené aplikace s technologií internetu věcí.

Stáhněte si tuto e-knihu a seznamte se s tím, jak může kdokoli vylepšit implementaci IoT pomocí platformy aplikací s nízkou potřebou kódu.

Sdílet