Skip to Main Content
e-kniha

Využití definic založených na modelech během návrhu (MBD)

Pokud nahradíte papírové výkresy definicemi založenými na modelech (MBD), jak vám to pomůže zkrátit dobu uvedení výrobků na trh, optimalizovat efektivitu a zlepšit kvalitu výrobků?

Definice založené na modelech umožňují inženýrům porozumět vzájemně provedeným změnám a nabízejí jim možnosti, jak komunikovat v rámci celého procesu vývoje a vykonávat svoji práci efektivněji, což vede ke snížení množství nákladných úprav napříč celým životním cyklem výrobku. V této e-knize se dozvíte, jak přestat využívat procesy založené na papírové dokumentaci a zavést definice založené na modelech.

Dokumentace používaná v rámci návrhu výrobků a procesů vývoje stanovuje konkrétní specifikace, podle kterých musí být jednotlivé díly a sestavy vyrobeny. Výrobcům poskytuje také potřebné informace nutné k plánování, výrobě a optimalizaci další generace výrobků světové úrovně. Společnosti dříve předávaly informace výrobcům prostřednictvím papírové dokumentace s 2D prvky, i když je pravda, že některé podniky ve svých inženýrských odděleních vytvářejí 3D návrhy již několik let. Společnosti však mění své priority a zavádějí do své dokumentace 3D modely s poznámkami, vytvořené pomocí počítačem podporovaného navrhování (CAD), kterými papírovou dokumentaci nahrazují. Tyto modely jim pomáhají zkrátit dobu uvedení výrobků na trh, zvýšit efektivitu a zlepšit kvalitu výrobků. V důsledku toho přestávají společnosti papírovou dokumentaci využívat a jednotlivé procesy nahrazují definicí založenou na modelech (MBD).

Software MBD nabízí jediný směrodatný zdroj, kterým je 3D model. 3D modely CAD s poznámkami umožňují přenášet informace o geometrických prvcích, poznámky, kusovník (BOM), obecné informace, metadata a další data v digitální podobě. Tato data pomáhají inženýrům navzájem komunikovat a porozumět důležitým informacím týkajícím se procesu vývoje výrobků, nabízí lepší přehled, odstraňují nadbytečné prvky a zlepšují spolupráci mezi výrobci a dodavateli.

Co v ní najdete?

Stáhněte si e-knihu o zavádění definic založených na modelech během návrhu a zjistěte více o trendech na trhu, které pomáhají zvyšovat poptávku po softwaru MBD. V této e-knize naleznete následující témata:

  • Hlavní trendy na trhu, které zvyšují poptávku po softwaru MBD.

  • Důležité schopnosti umožňující využívat veškeré výhody 3D modelů.

  • Kvalitně zpracované procesy pro vytváření, sdílení a zobrazování prvků v softwaru MBD.

  • Možnosti automatizace pomocí softwaru MBD, které zamezují opakovanému zadávání dat a lidským chybám.

  • Jak definice založené na modelech řešení Solid Edge pomáhají zavést bezpapírovou komunikaci.

Sdílení