Skip to Main Content
e-kniha

e-kniha: Vybavení výrobců strojů pro virtuální přejímání v továrnách

Výrobci stále častěji vyžadují, aby jim výrobci strojů poskytovali digitální dvojčata pro použití při virtuálních přejímacích zkouškách v továrnách. Využitím technologie digitálního dvojčete v procesech a postupech navrhování výrobci strojů nejen splňují požadavky svých klientů, ale současně dalšími důležitými způsoby zvyšují produktivitu svou i svých klientů.

Základní požadavky na výrobce strojů

Výrobci mají základní požadavky na výrobce svých strojů.

  • Flexibilitu návrhu stroje lze demonstrovat pomocí simulací. V případě následné modernizace lze zase snadno ověřit proveditelnost.
  • Lze potvrdit výrobu kvalitních dílů a schopnost prediktivní údržby.
  • Školení obsluhy lze realizovat proaktivně, ještě před dodáním stroje.

Čtyři hlavní důvody, proč výrobci strojů používají digitální dvojčata

  • Odstranění chyb: Z hlediska automatizace to má jasnou odezvu.
  • Posloupnost činností: Kvalitnější stroj je výsledkem lepší komunikace mezi odděleními mechanického, elektrického a automatizačního inženýringu.
  • Školení: Díky virtuálnímu HMI, virtuálnímu PLC a digitálnímu dvojčeti lze obsluhu vyškolit ještě před výrobou stroje.
  • Validace a dokumentace: Koncovému uživateli umožňuje virtuální přejímací zkouška v továrně validaci. Navíc při předávání zákazníci chtějí víc než jen 2D nebo 3D diagramy a dokument ve Wordu popisující, jak stroj funguje. Chtějí mít k dispozici nástroje, které byly použity k realizaci návrhu stroje a stanovení posloupnosti, aby lépe pochopili, jak bude stroj pracovat.

Sdílení