Skip to Main Content
E-knihu

Užitečné tipy pro startupy k vybudování pevného digitálního základu pro vývoj výrobků

Společnost Siemens ve spolupráci se společností Lifecycle Insights připravila novou e-knihu založenou na osvědčených postupech úspěšných startupů, která vám pomůže zvýšit šanci na úspěch vašeho startupu. Tato e-kniha vycházející z průzkumu dokumentuje zásadní překážky, kterým dnes startupy čelí, a doporučuje řešení, která mohou vedoucí pracovníci těchto společností zavést, aby dosáhli úspěchu.

Vybudovat úspěšný startup není jednoduché, zejména v případě startupů, které navrhují a vyrábějí fyzické výrobky. Kromě přizpůsobování výrobku danému trhu, zajišťování financování a náboru vhodného týmu dnes startupy čelí dalším překážkám, které jsou dány podmínkami na trhu. Tyto výzvy ale také otevírají příležitosti pro inovace.


Výzkum pomáhá identifikovat osvědčené postupy

Startupy vždy stály v čele nových přístupů k vývoji výrobků. Obvykle jako první uvádějí na trh inovativní, a dokonce revoluční výrobky. Jejich omezený rozpočet a rychlé pracovní tempo podporují vynalézavý přístup. Určité trendy dnes ale startupy nutí přehodnotit způsob, jakým fungují, a funkce, které implementují.

S tím, jak se svět snaží přizpůsobit nedávným změnám na trhu, se prostředí startupů stává dynamičtějším než kdykoli předtím. Tato nová e-kniha o startupech obsahuje zasvěcené průzkumy a hloubkové analýzy trendů a řešení pro startupy.

Probíraná témata:

Tržní trendy pro startupy

  • Rostoucí poptávka zákazníků po chytrých a propojených výrobcích
  • Ekologické předpisy
  • Narušení dodavatelského řetězce
  • Globalizace
  • Vznik nových obchodních modelů

Potenciální řešení pro startupy zabývající se vývojem výrobků slouží k vybudování pevného digitálního základu, který se vypořádá s aktuálními trendy.

Sdílet