Skip to Main Content
E-knihu

Podívejte se, jak NX využívá generativní technologie

Doba čtení: 18 minut

V nejnovější elektronické knize společnosti CIMdata se dozvíte, jak NX postupuje vpřed v zavádění generativních technologií. V této elektronické knize naleznete:

  • Nové metody návrhu, například optimalizaci topologie a konvergentní modelování
  • Vše o generativním návrhu
  • Iterativní cyklus
  • Příklady generativního návrhu

Společnost CIMdata vám v této elektronické knize ukáže, jak lze nejnovější inovace systému NX v oblasti návrhu výrobků použít k tvorbě lehčích a pevnějších výrobků.


Thank you! Your information has been received.

First time signing up for Siemens Digital Industries Software emails? Please be sure to confirm your opt-in with the email you'll receive shortly.

Sdílet