Skip to Main Content
e-kniha

Využijte možnosti generativního návrhu a optimalizace víceoborového návrhu

Doba čtení: 10 min.

Výroba průmyslových strojů poslední dobou prochází významnou evolucí. Dnešní stroje již nejsou primárně mechanické, přičemž elektrický návrh a vývoj softwaru neprobíhá odděleně.

Chcete-li zlepšit proces návrhu vašich strojů, můžete využít optimalizaci víceoborového návrhu a generativní návrh, které vám mohou pomoci vytvořit takové aspekty návrhu, které by inženýra ani nenapadly. Stačí zadat sadu parametrů a náš software pro generativní návrh navrhne alternativní přístup, vylepší návrh pomocí algoritmů vytvořených podle optimalizace topologie a poskytne vám spoustu dalších možností, jak váš návrh kreativně upravit.


Výkon v rukou inženýra – pomocí optimalizace návrhu založené na vzájemné spolupráci, generativního návrhu a facetového modelování.

V této e-knize zjistíte, jak využívat generativní návrh v prostředí optimalizace návrhu založené na vzájemné spolupráci, který vám nabízí výběr z výrazně většího množství alternativních řešení, než kolik byste dokázali sami vymyslet, a dozvíte se také o možných uplatněních této technologie v koncepčních a detailních návrzích.

Dále zjistíte, jak v našem integrovaném softwarovém řešení používat parametrické, přímé a facetové modelování, čímž se vyhnete neefektivitě v digitálních pracovních postupech, která se projevuje při používání CAD aplikací spolu se specializovanými aplikacemi na bázi CAD, které se při zavádění generativního návrhu často používají.

A protože není třeba přesouvat 3D data, geometrii sítě ani reprezentaci hranic mezi různými softwarovými aplikacemi, nemusíte trávit čas opravami geometrie. Místo toho se můžete soustředit na samotný návrh.

Pomocí návrhu založeného na vzájemné spolupráci můžete vyhodnocovat různé koncepty již v raných fázích vývoje, kdy se dají požadavky ještě snadno měnit.

Inženýři mohou využívat proces návrhu založeného na vzájemné spolupráci, díky čemuž mohou velmi rychle navrhnout nové výrobky, které splňují požadavky. Generativní návrh je iterativní proces nabízející rychlá řešení, která může inženýr následně upravit pomocí omezení variací a zjistit tak, který z návrhů nejlépe odpovídá požadavkům. Jelikož je na společnosti vyvíjen stále se zvyšující tlak ohledně rychlejších dodávek výrobků na trh, generativní návrh je nyní při vývoji výrobků nutností. Inženýři, kteří musí dodržet krkolomné termíny, se často rozhodují pro první proveditelný návrh místo toho, aby hledali ten optimální. Proto je nutné, aby si společnosti osvojily nástroje, které inženýrům umožní najít ty nejlepší návrhy odpovídající požadavkům již v raných fázích procesu vývoje, díky čemuž si společnosti budou moci udržet konkurenční výhodu.

Generativní návrh v procesu vývoje

Generativní návrh je v zásadě velmi jednoduchý. Jedná se o funkci CAD aplikací, která dokáže samostatně generovat několik variant návrhu podle zadaných omezení. To se může dít bez dohledu či interakce konstruktéra, takže ten má více času na další úkoly.

Stáhněte si e-knihu od analytika společnosti Lifecycle Insights Chada Jacksona a přečtěte si o tom, jakou konkurenční výhodu může konstruktérům přinést facetové modelování spolu s generativním návrhem.

Sdílení