Skip to Main Content
e-kniha

Průvodce: Vydávání návrhu a urychlení revize inženýrského návrhu

Kvůli rostoucí složitosti dnešních výrobků má mnoho společností problémy s dodržením termínů vydání návrhu.

V e-knize „Jak urychlit proces vydání návrhu“ od společnosti Lifecycle Insights se dozvíte:

  • Jak vytvořit jediný směrodatný zdroj pro požadavky návrhu výrobku.
  • Jak spravovat aktualizace návrhu a provádět revize v jediném centralizovaném umístění.
  • Jak automatizovat ruční úkony a urychlit proces návrhu.
  • Jak zajistit snadný a bezpečný přístup k dokumentům návrhu.

Zjistěte, jak můžete urychlit revize inženýrských návrhů a zároveň snížit chybovost.

Dodržování termínů vydání návrhu díky vylepšeným procesům revize

Dodržování termínů vydání návrhu je pro společnosti stále větší výzvou, jelikož procesy revize inženýrských návrhů vyžadují zapojení více inženýrských oborů.

V rámci standardního procesu vydávání návrhů spolupracují inženýři s příslušnými zúčastněnými stranami, aby spolu vytvořili ten nejlepší možný návrh výrobku. Po jeho dokončení se finální podoba návrhu využívá při následných procesech k plánování nezbytných úkonů.

Tento složitý iterační proces však často zahrnuje spoustu různých úprav, kvůli čemuž může dojít k nedodržení termínů a prodlevám v časovém harmonogramu.

Společnosti, které investovaly do patřičného softwaru pro správu životního cyklu výrobku (PLM), však našly způsoby, jak zkrátit dobu uvedení výrobku na trh, zlepšit pověst své značky, získat vyšší hodnocení služeb a zvýšit své ziskové marže.

K čemu slouží revize návrhu

Ve většině společností probíhá před finálním dokončením a vydáním návrhu hned několik jeho revizí. Ale aby tyto revize byly úspěšné, musí společnosti zajistit, aby měly k dispozici přesné a aktuální požadavky.

Víceúrovňové revize návrhu zajišťují, že konečný výsledek zahrnuje vylepšený návrh, který splňuje nejen regulační požadavky, ale odráží také zpětnou vazbu od zákazníků.

Toho lze snáze dosáhnout prostřednictvím progresivního softwaru PLM, který nabízí jediný směrodatný zdroj s jedním umístěním pro soubory CAD, komunikaci i požadavky.

Tento software PLM je také možné využít při automatizaci určitých revizí, které aktualizují úkony, a tím tak ještě urychlit proces revize inženýrského návrhu.

Jak při vydávání návrhu využívat digitální dvojče

Nárůst počtu chytrých a propojených výrobků jde ruku v ruce s rozšířením počtu a rozmanitosti zúčastněných stran v rámci procesu návrhu.

Každá ze zúčastněných stran pracuje s rozdílnou sadou požadavků, což celý proces návrhu výrobku komplikuje a prodlužuje.

Moderní software PLM tento proces zjednodušuje tím, že zohledňuje všechny oblasti návrhu prostřednictvím komplexního digitálního dvojčete výrobku.

Digitální dvojče zajišťuje jasnou definici výrobku, která je snadno dostupná všem zúčastněným stranám prostřednictvím společného digitálního vlákna.

Tím se urychlí celý proces revize inženýrského návrhu a u více projektů se podaří splnit termíny jeho vydání.

Provedení revize inženýrského návrhu odkudkoli pomocí řešení PLM typu SaaS

Cloudová řešení PLM typu SaaS (software jako služba) nabízejí řešení jak pro velké korporace, tak pro malé i střední podniky se spoustou výhod:

  • Efektivita: Řešení šitá na míru konkrétním potřebám.
  • Produktivita: Důkladné porozumění pracovním postupům společnosti.
  • Rychlé zavedení: Okamžitý přístup prostřednictvím prohlížeče.
  • Rozložení dopadů úplného vlastnictví: Předplatné nevyžaduje předem provádět rozsáhlé investice do technologií.
  • Rozšířené možnosti spolupráce: Kusovník mohou spravovat interní i externí týmy.
  • Zabezpečení: Vaše duševní vlastnictví zůstane v bezpečí.

Díky řešením PLM typu SaaS má každá zúčastněná strana v procesu návrhu výrobku přístup k dokumentaci a příslušným datům, a to kdykoli a odkudkoli.

Bezplatná zkušební verze cloudového softwaru PLM typu SaaS

Vyzkoušejte bezplatně software PLM Teamcenter X. Zaregistrujte se k bezplatné zkušební verzi a zjistěte, jak rychle a nákladově efektivně začít a urychlit tak vydávání návrhu a dodávání výrobků na trh.


Sdílení