Skip to Main Content
e-kniha

Zjistěte, jak mohou řešení Teamcenter X a systém PLM v cloudu podpořit inovace a spolupráci

Svět se mění rychleji než kdykoli předtím a výrobci dnes čelí mnoha výzvám, aby si udrželi svůj význam a mohli konkurovat ostatním společnostem. Mezi tyto výzvy patří nový a distribuovaný trh práce, složité projekty a potřeba držet krok s ostatními hráči na trhu v oblasti inovací.


Jedním z nejrychlejších způsobů, jak tyto výzvy překonat, je zavést software pro správu životního cyklu výrobků (PLM). Systém PLM umožňuje výrobcům podpořit spolupráci v oblasti dat a sladit práci svých týmů v jediném softwarovém prostředí. Bojujte s rostoucí složitostí výrobků tím, že snížíte složitost svého softwaru pomocí systému PLM v cloudu a řešení Teamcenter X od společnosti Siemens.

Výhody systému PLM v cloudu

Řešení Teamcenter X nabízí systém PLM typu SaaS od společnosti Siemens, které společnostem všech velikostí umožňuje využívat výhody cloudu hned od prvního dne. Řešení se vyznačuje jednoduchým a přístupným uživatelským prostředím, které vám pomůže rychle zapojit týmy do práce a zkrátit čas potřebný k dosažení hodnoty. Řešení Teamcenter X je navrženo pro cloud a nabízí všem zúčastněným stranám okamžitý přístup, ať už se nacházejí kdekoli. Díky webovému přístupu bez nutnosti instalace jim umožňuje pracovat z jakéhokoli zařízení, a to jak doma, tak v kanceláři nebo dílně. Cloudové řešení typu SaaS také nabízí větší flexibilitu než lokální model systému PLM. Díky tomu, že nemusíte kupovat žádnou trvalou licenci, můžete flexibilně zkoušet nové funkce a přidávat nové uživatele podle potřeby, abyste mohli škálovat počet uživatelů nahoru nebo dolů podle měnících se obchodních potřeb.

Poraďte si se složitostí výrobků pomocí systému PLM typu SaaS

Řešení Teamcenter X nabízí plně funkční systém PLM s doplňkovými výhodami cloudu. Přínosy:

  • Získejte okamžitý přístup k systému PLM pro všechny zúčastněné strany, které k němu budou moci přistupovat kdykoli a odkudkoli

  • Snižte náklady na vlastnictví díky předvídatelným provozním nákladům a minimální IT infrastruktuře

  • Urychlete vývoj výrobků, využívejte stávající znalosti pro podporu opakovaného využití návrhu, spravujte změny a zrychlete své cykly

  • Zefektivněte procesy vývoje a výroby výrobků ve spolupráci s interními a externími zúčastněnými stranami

  • Vytvářejte víceoborové kusovníky a vizualizujte celý výrobek

Zlepšete zabezpečení dat a zmírněte vytížení IT oddělení

Díky řešení Teamcenter X za bezpečnost dat a správu vašich záloh odpovídá společnost Siemens. Díky spolupráci se společností Siemens získáte prostředí systému PLM postavené na cloudové infrastruktuře podnikové úrovně. Můžete se spolehnout, že společnost Siemens a náš cloudový partner sníží riziko kybernetických útoků a krádeže duševního vlastnictví a že vám poskytne nejnovější bezpečnostní funkce a ochranu. Díky nejnovějším bezpečnostním funkcím můžete využívat také nejnovější možnosti systému PLM a funkce pro navýšení produktivity. Aktualizace se instalují automaticky a bez výpadků IT infrastruktury, které by mohly zpozdit vývoj výrobků.

Sdílení