Skip to Main Content
E-knihu

Objevujte lepší návrhy rychleji: Víceoborové simulace a zkoumání návrhů v odvětví biologických věd

Odvětví biologických věd zažívá bezprecedentní změnu ve způsobu vývoje nových zdravotnických prostředků a léčiv. Vizionářské společnosti v tomto odvětví stále častěji nasazují modelování a simulace, aby snížily náklady, zmírnily rizika a podpořily inovace. Výsledkem jsou v konečném důsledku lepší léčiva, kvalitnější zdravotnické výrobky a výrazně lepší výsledky pro pacienty.

Jedním z významných posunů v posledních letech je, že vývoj produktů na základě simulací a tvorba virtuálních prototypů jsou agenturou FDA stále více uznávány jako platné nástroje doplňující experimentální testování a klinické studie a zrychlující schvalování regulačními orgány. Tyto snahy řídí a vedou iniciativy jako ASME V&V 40, MDIC a Avicenna, které usilují o vyšší využívání simulací při podpoře zkušebních testů a klinických zkoušek v odvětví zdravotnických prostředků.

Podobně ve farmaceutickém průmyslu přechod od dávkové výroby k nepřetržité výrobě podporují konsorcia jako CSOPS. Představuje to skvělou příležitost k integraci včasného využití simulací při přepracovávání procesů, což nabízí nejlepší šanci na maximalizaci návratnosti investic.

Přední výrobci zdravotnických prostředků si uvědomili, že investice do modelování a simulací jsou zásadní, a začali integrovat simulace do klinických studií a používat je k modernizaci svých výrobních procesů. Články v této speciální zprávě uvádějí několik příkladů a pokrývají řadu použití od vývoje zdravotnických prostředků po farmaceutické výrobní procesy. Doufáme, že vás inspirují k tomu, aby se simulace staly nedílnou součástí vašich vývojových a výrobních procesů. Slibujeme, že uděláme vše pro to, abyste toho s naší pomocí dosáhli.


Děkujeme za stažení technického dokumentu: Objevujte lepší návrhy rychleji: Víceoborové simulace a zkoumání návrhů v odvětví biologických věd.

Sdílet