Skip to Main Content
e-kniha

Průvodce: Lepší způsob, jak vytvořit jediný přesný kusovník

K vytvoření přesného kusovníku je zapotřebí společné úsilí všech, kteří se podílejí na vývoji výrobku.

V e-knize „Jak efektivně vytvořit a spravovat jediný přesný kusovník“ od společnosti Lifecycle Insights se dozvíte, jak vaše týmy mohou:

  • Synchronizovat více zdrojů dat a získat pro kusovník patřičné informace ze všech oblastí návrhu.
  • Mít snadný přístup k nejaktuálnější verzi kusovníku.
  • Použít kusovník ke sledování variability výrobku pro různé možnosti výroby.
  • Překonat každodenní výzvy spojené s vytvářením a správou kusovníku.

Přečtěte si tuto e-knihu a zjistěte, jak snadné je zajistit, aby všichni pracovníci pracovali s tím nejpřesnějším a nejaktuálnějším kusovníkem.


Jak zajistit, aby kusovník byl efektivní a viditelný po celou dobu vývoje výrobků

Kusovník je v rámci vývoje výrobku důležité digitální vlákno, které umožňuje propojit inženýry, pracovníky v oblasti zásobování, vedení a také oddělení výroby, financování, služeb.

Právě proto je i pro vaši společnost důležité, abyste zavedli procesy vytváření kusovníku založené na spolupráci, díky kterým bude snadno dostupný, viditelný a patřičně efektivní.

Zákazníci chtějí chytré a propojené výrobky, kvůli čemuž komplexnost běžných výrobků roste.

Vytvoření přesného kusovníku je navzdory dalším požadavkům a variabilitě výrobků, která se s těmito požadavky pojí, výrazně jednodušší, a to díky softwaru pro správu životního cyklu výrobku (PLM).

Synchronizace mnoha typů kusovníků

Kompletní a přesný kusovník může zahrnovat mechanické, elektrické, elektronické a softwarové díly a komponenty.

Ruční implementace těchto dat do centralizovaného umístění je nudná a zdlouhavá práce, která je navíc náchylná k chybám.

Moderní PLM řešení dokážou tento problém vyřešit tím, že kusovník automaticky vygenerují na základě aktuálních vstupních dat v jakékoli oblasti návrhu, kde dojde ke změnám.

K těmto datům mají přístup nejen pracovníci napříč celou společností, ale také vzdálené týmy, a ti všichni tak mohou dělat lepší obchodní rozhodnutí na základě jediného směrodatného zdroje.

Jak si poradit s variabilitou výrobků

Není neobvyklé, že výrobky jsou nabízeny v různých variacích. Může se jednat například o různé barvy, velikost nebo trochu odlišný software, avšak tyto drobné změny mají vliv na práci pracovníků oddělení zásobování, správy zásob i prodeje.

V takových případech hraje důležitou roli kusovník, pomocí kterého je možné pracovat s přesnými a aktuálními daty.

Pokud budete chtít kusovník spravovat pomocí tradičních metod, jako jsou například různé tabulky, zkomplikuje to již tak komplexní proces.

Avšak pokud zavedete správu kusovníku založenou na softwaru PLM, pak si váš kusovník hravě poradí s variabilitou, sníží se vaše náklady a výrazně se sníží pravděpodobnost výskytu chyb.

Software kusovníku v rámci cloudového řešení PLM

Cloudová řešení PLM nabízejí nákladově efektivní řešení pro správu kusovníku se spoustou výhod, a to jak pro velké společnosti, tak i pro malé nebo středně velké podniky:

  • Efektivita: Řešení šitá na míru konkrétním potřebám.
  • Produktivita: Důkladné porozumění pracovním postupům společnosti.
  • Rychlé zavedení: Okamžitý přístup prostřednictvím prohlížeče.
  • Rozložení dopadů úplného vlastnictví: Předplatné nevyžaduje předem provádět rozsáhlé investice do technologií.
  • Rozšířené možnosti spolupráce: Kusovník mohou spravovat interní i externí týmy.
  • Zabezpečení: Vaše duševní vlastnictví zůstane v bezpečí.

Jakmile zavedete řešení PLM typu SaaS, budou mít všichni pracovníci od inženýrů až po pracovníky oddělení služeb snadný přístup ke kusovníku, ať už pracují kdekoli.

Vyzkoušejte řešení PLM typu SaaS v rámci bezplatné zkušební verze

Prohlédněte si řešení Teamcenter X s integrovaným softwarem pro správu kusovníku a zaregistrujte se k bezplatné zkušební verzi, v rámci které se dozvíte, jak začít kusovník rychle a nákladově efektivně využívat a jak zautomatizovat množství jeho aspektů.

Sdílení