Skip to Main Content
Soubor ke stažení

Výukový program o výhodách PLM

Sdílet

Připravte své studenty na Průmysl 4.0 v našem semestrálním výukovém programu o výhodách PLM v délce 45 hodin složeného ze slidů, týdenních vyhodnocení a půlsemestrálních a semestrálních zkoušek. Po dokončení programu budou studenti schopni:

  • Vysvětlit, v čem tkví výhody PLM, a pracovat s PLM v podniku
  • Popsat základní komponenty internetu věcí (IoT), Big Data a analýz a spolupracovat na odpovídající implementaci
  • Uvádět příklady iniciativ různých podniků v oblasti PLM, popsat výhody konkrétních projektů PLM a zapojit se do nich