Skip to Main Content
Případová studie

Data jako klíčová ingredience pro výrobu vína

Společnost Great Wall Wine Company zajišťuje vysokou kvalitu výrobků díky optimalizaci procesů pomocí softwaru Opcenter Execution....

Using data as a key ingredient for winemaking

Great Wall Wine Company

Společnost Great Wall Wine Company, dceřinná společnost společnosti China Oil and Food Import and Export Corporation (COFCO), je dle vyrobeného objemu největším čínským výrobcem vína.

http://www.cofco.com/en
Sídlo společnosti:
Shacheng, China
Produkty:
Opcenter, Platform
Průmyslová oblast:
Spotřební zboží a maloobchod

Sdílet

Tradičně byly zásadními faktory ovlivňujícími kvalitu vína pouze kvalita hroznů a zkušenosti vinaře. Pomocí digitálních technologií společnosti Siemens jsme však standardizovali celou správu výrobního postupu.
Li Zefu, Hlavní inženýr
Great Wall Wine Yantai Winery

Data – klíčová ingredience dobrého vína

Výrobní informační systém (MES) Opcenter Execution od společnosti Siemens Digital Industries Software výrazně změnil celý postup výroby vína ve společnosti Great Wall Wine Company, dceřiné společnosti společnosti China Oil and Food Import and Export Corporation (COFCO), od vinice až po sklenku. Tato společnost je jedním z největších vinařství v oblasti Yantai, Shandong – nejznámější čínské oblasti pro pěstování vína na východním pobřeží. Společnost Great Wall Wine Company úspěšně zahrnula do tradiční výroby vína moderní technologie.

Společnost Great Wall Wine Company je etalonem čínského vinného průmyslu a prodává své výrobky po celém světě. Toto vinařství v oblasti Yantai zahájilo činnost v roce 2000 a ročně vyrobí 50 000 tun červeného a bílého vína.

V rámci zajištění kvality pracovníci vinařství pozorně sledují data popisující dynamiku růstu hroznů, technologické procesy, řízení kvality, správu životního cyklu a provoz moderních výrobních linek. U výrobců piva je metodologie zpracování klíčových informací již poměrně zavedená. U výrobců vína je to však jinak.

Vinařství musí řešit celou řadu problémů od udržování vinic přes zpracování surovin až po optimální nastavení technologických procesů. V současnosti toto vinařství dokáže těmto výzvám čelit lépe díky informačnímu systému obsluhujícímu celý řetězec procesů: Opcenter Execution.

„Tradičně byly zásadními faktory ovlivňujícími kvalitu vína pouze kvalita hroznů a zkušenosti vinaře,“ říká Li Zefu, hlavní inženýr vinařství Great Wall Wine v oblasti Yantai. „Pomocí digitálních technologií společnosti Siemens jsme však standardizovali celou správu výrobního postupu.“

Data – a key ingredient for wine-making

Vinařství je nyní mnohem transparentnější

Kvalita hroznů závisí na celé řadě faktorů – počasí, vláze, půdě, geografickém umístění a dokonce na postupech pěstitelů. „Říká se, že výroba vína závisí ze 70 procent na kvalitě hroznů a zbytek je dán zpracováním,“ vysvětluje Ding Jianqiang, projektový manažer společnosti Siemens. „Lepší správa vinic je základem pro kvalitnější víno.“

Sklizeň probíhá koncem září, což je na vinici Longshan v oblasti Yantai nejrušnější období. Během dne pracovník sklidí obvykle šest košů (120 kilogramů) hroznů. Továrna je otevřena do dvou ráno, aby mohla probíhat vykládka hroznů.

Ještě než započne vlastní sklizeň, musí se vinař rozhodovat na základě informací ze systému MES společnosti Siemens, jak se má spravovat 12,7 čtverečních kilometrů vinic provozovaných vinařstvím i místními farmáři.

Vinařství využívá ke sběru dat o živinách v půdě, vláze a teplotě (čili o všech zásadních aspektech ovlivňujících růst) senzory a meteostanice od společnosti Siemens. Technici v terénu využívají aplikaci vyvinutou společností Siemens, pomocí níž zaznamenávají, kolik pesticidů se na vinici za dané období použije. Všechny tyto informace jsou odesílány do systému MES.

Technici vytváří ze všech odeslaných informací archivy pro jednotlivé odrůdy. Tato data se využívají k analýze zdraví vína a možného poškození hmyzem. „Máme před sebou přesný přehled situace na celé vinici,“ říka Liu Jianbo, vedoucí oddělení informačních technologií (IT) společnosti Yantai Winery. „Tato data nám také umožňuje provádět správná rozhodnutí o tom, jak zacházet s víny vzhledem ke změnám počasí a problémům s hmyzem. Díky informacím tak můžeme vypěstovat lepší hrozny, aniž bychom se museli spoléhat jen na zkušenost.“

Vineyards become transparent

Vyšší kvalita s méně chybami

Vzhledem k velmi citlivému postupu zahrnujícímu lisování, fermentaci, zrání, stáčení, testování a lahvování čelí vinařství řadě složitých a mnohdy velmi specifických požadavků na výrobu. V tomto náročném odvětví během zpracování zkrátka dochází k chybám.

Přesto je však celý postup nyní mnohem řízenější a plynulejší. Vinaři mohou pomocí systému MES operátorům předat přesné pokyny a vyhnout se tak chybám. Místo toho, aby se všechna data musela zapisovat na papír a předávat na další výrobní linku, mohou operátoři zaznamenávat entity přímo skenováním čárových kódů (například na nádrži) a zaznamenané informace se odešlou do systému MES přes lokální síť továrny.

„Aby mohli operátoři odesílat výrobní data, nemusí neustále přebíhat mezi jednotlivými kroky,“ říká Li. „Nyní mohou dělat jen to, co je třeba. Data z výroby a kontroly kvality se pohybují celým řetězcem a nesou s sebou všechny potřebné informace.“

Hrozny musí projít nejméně 10 kroky zpracování od fermentace přes zrání v nerezových nádržích až po uskladnění v dubových sudech. Pomocí systému MES lze zjistit, který zaměstnanec využil pro konkrétní kroky jakou nádrž.

Higher quality with fewer errors

Standardizace procesu

Kromě toho může systém MES pomoci se standardizací správy procesů. Díky automatickému odesílání položek, které nelze měnit ručně, může systém MES detekovat všechny odchylky od běžného procesu a odesílat upozornění, aby se předešlo škodám.

V systému MES se ukládají také informace o výrobních procesech v reálném čase. Data ze systému automatizovaného řízení teploty lze například srovnat s existujícími daty a na jejich základě dát zaměstnancům další podrobné pokyny.

„V rámci vinařství se s rostoucím počtem instalovaného hardwaru a senzorů efektivita a kvalita výrazně zvýší,“ říká Ding. „A systém MES lze mnohem efektivněji propojit úroveň řízení s úrovní správy operací.“

Standardizing the process

Vzrušující budoucnost

Kromě toho spolupracuje toto vinařství se společností Siemens na vývoji aplikace pro zákazníky, díky níž mají zákazníci dostatek informací a jsou tak výrobci i vinicím blíže. Spotřebitelé tak mohou na svých chytrých telefonech sledovat informace o hroznech, polích, výrobě, sudech a dalších podrobnostech, díky nimž mohou lépe pochopit kulturu vína.

Tento přístup se ve vinařském průmyslu stává pomalu nutností, protože je nutné kvůli vyšším požadavkům na správu a bezpečnost potravin sledovat celý řetězec zpracování,“ říká Li. „Věřím, že technologie a zkušenosti společnosti Siemens nám velmi pomohou.“

Li věří, že díky systému MES od společnosti Siemens již nebudou vinařství zavalena papíry a budou se moci věnovat zajímavějším činnostem: například přizpůsobením a zvyšování kvality vína.

V budoucnosti toto vinařství očekává ještě větší využití dat z výroby a využití systému MES ke zvýšení efektivity provozu. Sen o transformaci správy vinařství pomocí informačních technologií se rychle stává realitou.

Exciting future
Data dávají dohromady přesný obraz o stavu celé vinice. Tato data nám také umožňuje provádět informovaná rozhodnutí o tom, jak zacházet s víny vzhledem ke změnám počasí a problémům s hmyzem. Díky datům tak můžeme vypěstovat lepší hrozny, aniž bychom se museli spoléhat jen na zkušenost.
Liu Jianbo, Vedoucí oddělení informačních technologií
Great Wall Wine Yantai Winery