Skip to Main Content
Případová studie

Dodavatel automobilových součástí využívá systém NX ve všech fází životního cyklu svých výrobků a zvýšil tak svůj podíl na trhu o 11 procent

Díky řešení společnosti Siemens Digital Industries Software zrychlila společnost Euroform své návrhové procesy o 50 procent a posílila své výrobní kapacity...

Automotive supplier uses NX in all phases of the product lifecycle to increase market share by 11 percent

Euroform

Společnost Euroform je jedním z předních evropských výrobců forem pro výrobu plastových vstřikovaných součástí v Evropě. Společnost má zákazníky v potravinářském a obalovém průmyslu, zaměřuje se však především na automobilový průmysl.

https://www.euroform.hu
Sídlo společnosti:
Budapest, Hungary
Produkty:
NX

Sdílet

Fáze návrhu je místem kritického rozhodování v otázkách výroby vstřikovacích forem plastů, proto si společnost Euroform vybrala právě systém NX.
István Harcsa, Vedoucí provozu
Euroform

Důraz na návrh

Společnost Euroform je partnerem mnoha dodavatelů automobilových součástí. Společnost byla založena v roce 1993 v Maďarsku a od té doby se stala předním výrobcem a dodavatelem nástrojů pro vstřikované plastové součásti. Později pronikla na trhy na Slovensku, v Německu, Švýcarsku a Jižní Koreji. Společnost Euroform ročně navrhne a vyrobí 150 až 170 vstřikovacích forem.

Díky silnému zastoupení v řadě odvětví se společnosti Euroform daří v automobilovém průmyslu, kde navrhuje a vyrábí nástroje pro výrobu akustických krytů, systémů sání vzduchu, pedálů, krytů skel, tlumičů a měchů. Její výrobky jsou lisované součásti vážící od 5 gramů do 5 kilogramů.

Společnost Euroform si zakládá na vysoké úrovni kreativity a kvality, dodržování termínů a nízkých nákladech, což jsou faktory, díky kterým je stále o krok před konkurencí. „Fáze návrhu je místem kritického rozhodování v otázkách výroby vstřikovacích forem plastů, proto si společnost Euroform vybrala právě systém NX“ říká István Harcsa, vedoucí provozu společnosti Euroform.

Emphasizing design

Prudký nárůst podílu na trhu

Společnost Euroform používala CAD software ještě před představením systému NX™ od specialisty na systémy pro správu životního cyklu výrobků, společnosti Siemens Digital Industries Software. Firma nejdříve využívala systém I-deas™, který je nyní součástí systému NX. Protože někteří dodavatelé používali k návrhu výrobků systém NX, rozhodla se využít výhod tohoto řešení pro vývoj vlastních výrobků. V roce 2011 přešla společnost Euroform zcela na systém NX, ve kterém vytváří 3D konstrukce a simulace forem a také výkresy.

„Díky systému NX se zkrátil čas potřebný pro tvorbu návrhů na polovinu“ říká Harcsa. „Dnes jsme schopni navrhnout formu za dva až tři dny, takže dokážeme své služby poskytnout mnohem více zákazníkům než v minulosti. Náš podíl na trhu se navíc zvýšil o 11 procent.

Společnost Euroform využívá systém NX ve fázi tvorby cenové nabídky a také v celém životním cyklu výrobků. Vedoucí projektů mohou díky systému NX například vyhodnotit modely a výkresy, které se používají ke stanovení parametrů nástrojů, a rychleji tak zákazníkům dodat cenové nabídky.

Po této fázi společnost Euroform může použít 3D modely zákazníka a ihned zahájit proces návrhu nástroje, jádra formy a chladicího systému.

Využití služeb společnosti graphIT v oblasti školení a speciálních projektů

„Pochopili jsme, že pokud si chceme udržet vedoucí pozici na trhu, musíme neustále inovovat a modernizovat naše technologie“ říká Harcsa. „Právě proto je velice důležité, aby naši inženýři mohli využít plný potenciál nejnovější verze systému NX.“

Společnost Euroform pro školení a technickou podporu k systému NX využívá služeb společnosti graphIT, partnera Siemens Digital Industries Software. „Poskytují nám vynikající školení a technickou podporu k systému NX a proto jsou klíčovou složkou našeho úspěchu“ říká Harcsa. „Navrhujeme velký počet různých nástrojů, proto jsme potřebovali vytvořit jednotnou znalostní bázi, která bude klíčová návrhová data zpřístupňovat všem inženýrům naší společnosti. Profesionální know-how společnosti graphIT nám v tomto úsilí značně pomohlo.“

Utilizing graphIT for training and special projects

Vývoj s optimálními náklady

Při vytváření vstřikovacích forem musí společnost Euroform pečlivě uvážit nejen to, jakým způsobem budou používány, ale také jakým způsobem bude používána součást, která bude pomocí nich vyrobena. „K návrhu a simulaci forem používáme systém NX. Díky přesnosti a správné funkčnosti již v rané fázi životního cyklu mají naše vstřikovací formy delší životnost“ říká Harcsa. „Průvodce návrhem forem NX nabízí vše potřebné pro vývoj vstřikovaných plastových součásti s nižšími náklady.“

Achieving cost-efficient development
Průvodce návrhem forem NX nabízí vše potřebné pro vývoj vstřikovaných plastových součásti s nižšími náklady.
István Harcsa, Vedoucí provozu
Euroform