Skip to Main Content
Případová studie

Snížení pravděpodobnosti chyb návrhu o 25 procent

Společnost Carraro Group používá řešení VeSys ke zkrácení doby funkčních testů o 50 procent...

Reducing design error probability by 25 percent

Carraro Group

Společnost Carraro Group navrhuje a vyrábí řešení pro zemědělské stroje, od traktorů po kombajny. Od založení divize náprav a převodovek se společnost Carraro Group stala klíčovým partnerem předních světových výrobců zemědělských strojů.

http://www.carraro.com/
Sídlo společnosti:
Rovigo, Italy
Produkty:
Capital, Capital Essentials

Sdílet

Díky řešení VeSys a tomuto novému postupu můžeme eliminovat chyby, urychlit uvádění nových výrobků na trh a mít jistotu, že zákazníci nebudou ztrácet čas ani produktivitu opravami strojů.
Paolo Righetti, Vedoucí centra elektrických prvků
Carraro Agritalia

Zlepšení práce a kvality života zemědělců

Společnost Carraro Group byla založena v roce 1932 s cílem zlepšit práci a kvalitu života zemědělců. Tato společnost navrhuje a vyrábí řešení pro zemědělské stroje, od traktorů po kombajny. Od založení divize náprav a převodovek se společnost Carraro Group stala klíčovým partnerem předních světových výrobců zemědělských strojů. Tato společnost s celosvětovým dosahem má devět výrobních závodů a zaměstnává více než 3 000 pracovníků.

Společnost Carraro Group dále vytváří nové paradigma v odvětví zemědělské techniky zaváděním svých hybridních modelů traktorů a řady produktů eTransmission, které nemají negativní dopad na životní prostředí a jsou určeny pro hybridní a plně elektrická vozidla. Malý tým 11 konstruktérů kabelových svazků a elektrotechniků zvládne vytvořit zhruba 50 kabelových svazků ročně.

„V současné době se zaměřujeme na snižování emisí a maximalizaci účinnosti strojů pro zemní práce a zařízení pro sady a vinice,“ říká Paolo Righetti, vedoucí centra elektrických prvků společnosti Carraro Agritalia spadající pod divizi traktorů společnosti Carraro Group. „Našimi pilíři, neboli výchozími body k tomu, abychom se stali předním světovým výrobcem převodovek a převodových systémů, jsou technologie, inovace a lidé.“

Improving farmers’ work and quality of life

Jak držet krok se zrychlující se výrobou

Rychlý růst společnosti Carraro Agritalia přiměl v roce 2014 její vytížený tým pracovníků oddělení výzkumu a vývoje k hledání nových nástrojů pro zefektivnění vytváření návrhů kabelů a kabelových svazků.

„Návrh kabelů a kabelových svazků má pro společnost Carraro Agritalia zásadní význam, protože tvoří srdce vozidel, která vyrábíme,“ říká Righetti. Měnící se požadavky na konstrukci pohonných jednotek pro těžkou techniku však představují pro primitivní simulační a analytické nástroje velkou výzvu. Aby bylo možné přizpůsobit rostoucí počet složitých softwarem řízených vlastností, funkcí a operačních systémů, je zapotřebí mít k dispozici sofistikované nástroje pro ověřování a správu revizí softwaru.

„Když jsme začínali, bylo naše stávající prostředí pro návrh elektroinstalace dostačující,“ vysvětluje Righetti. „Jakmile jsme však rozšířili náš tým a začali přibírat nové projekty, bylo pro nás velmi složité a zdlouhavé rychle a efektivně sledovat chyby a řešit jejich odstraňování pomocí nástrojů, které jsme měli k dispozici.“ Předchozí nástroj také neumožňoval provádět kontroly pravidel návrhu, což pro nás byl další důležitý krok, jelikož objem projektů se zvyšoval.

Tým pracovníků oddělení výzkumu a vývoje společnosti Carraro Agritalia potřeboval řešení, které by dokázalo integrovat kabelové svazky s kabely, aby bylo možné data snadno přenášet a opakovaně používat v rámci vývoje. Potřeboval také minimalizovat chyby a zkrátit čas potřebný k přiřazení dílů tím, že odstraní zdlouhavé ruční úkony. Zásadní byla také možnost automatického generování přizpůsobených výstupů.

„Snižování počtu chyb v návrzích je pro nás nesmírně důležité,“ říká Righetti. „Chyby ve výrobě mohou výrobu výrazně zpozdit a vyžadují časově náročné ruční změny, které brání jejímu pokračování.“ Chyby v návrhu, které se projeví i v hotovém výrobku, mohou mít za následek stahování výrobků z trhu a mohou ovlivnit důvěryhodnost značky u stávajících a potenciálních zákazníků. „Abychom předcházeli povýrobním vadám, potřebovali jsme systém správy dat z jediného zdroje a způsob, jak testovat a ověřovat návrhy v raných fázích, kdy je lze snáze opravit,“ říká Righetti.

Keeping up with accelerated production

Vytvoření správného návrhu hned napoprvé

Tým pracovníků oddělení výzkumu a vývoje společnosti Carraro Agritalia si po navázání spolupráce během předprodejních aktivit se společností Har-Tech, která je partnerem řešení od společnosti Siemens Digital Industries Software, vybral software VeSys™. Tento software použili ke zpracování požadavků na návrh elektrických schémat a kabelových svazků pro nové typy traktorů a zemědělských strojů, včetně řady hybridních traktorů a produktů eTransmission. A ačkoli společnost Carraro Agritalia vyhodnocovala i jiná řešení, software VeSys vynikal snadným používáním a poměrem ceny a výkonu. Software VeSys je součástí portfolia Xcelerator, komplexního a integrovaného portfolia softwaru a služeb od společnosti Siemens.

Software VeSys pomáhá konstruktérům návrhů kabelů a kabelových svazků dosáhnout díky svým výkonným a intuitivním funkcím výrazné návratnosti investic. Tento software je také optimalizován pro rychlé zavedení a snadnou instalaci. Nástroje pro vytváření návrhů a kabelových svazků je možné využívat jak odděleně, tak společně, díky čemuž je možné, aby data návrhů kabelů mohla být efektivně využita při návrhu kabelových svazků, snížila se složitost celého procesu a zamezilo se riziku vzniku chyb.

„Software VeSys je nástroj nové generace, který nám poskytuje snadný a zjednodušený způsob sledování, sdílení a analýzy technických dat a informací v průběhu celého cyklu návrhu,“ říká Righetti.

Inženýrské týmy mohou díky softwaru VeSys rychle a bezchybně vytvářet návrhy svazků a elektrických prvků hned na první pokus a v dohledné době využívat množství funkcí pro ověřování. Mohou také vytvářet výkresy výrobků připravených k výrobě, kusovníky a všechny soubory a výstupy potřebné pro kalkulaci nákladů a výrobní úkony. Software VeSys se integruje se systémy počítačem podporovaného 3D navrhování (CAD), díky čemuž mohou inženýři nejprve vytvořit model návrhu a následně zpracovat elektrické prvky v softwaru VeSys. „Jednou z hlavních předností softwaru VeSys jsou jeho silné integrační schopnosti a možnost získávat data z různých řešení CAD, MCAD a PLM,“ říká Righetti.

Software VeSys je intuitivní, snadno se používá a zahrnuje videonávody, online školení, rozsáhlou dokumentaci a podporu od aktivní komunity uživatelů. Software VeSys dále nabízí plnou datovou kompatibilitu se softwarovým řešením Capital™ od společnosti Siemens pro vývoj elektrotechnických systémů (E/E), což společnosti Carraro Agritalia umožňuje bezproblémovou spolupráci s výrobci OEM, kteří používají řešení Capital.

„Díky řešení VeSys a tomuto novému postupu můžeme eliminovat chyby, urychlit uvádění nových výrobků na trh a mít jistotu, že zákazníci nebudou ztrácet čas ani produktivitu opravami strojů,“ říká Righetti.

Enabling the right design, the first time

Integrace knihovny kódů pro včasné ověření a eliminaci chyb

V rámci zavedení spolupracoval Righetti se společností Har-Tech na vytvoření knihovny modelů elektrických dílů, které odpovídají elektrickým symbolům a kódům společnosti Carraro Agritalia, a následně tuto knihovnu integroval do softwaru VeSys.

Kromě toho společnost Har-Tech vytvořila kontrolní seznamy a automatické testovací relace pro ověření schémat před vytvořením prototypu, což týmu pracovníků oddělení výzkumu a vývoje společnosti Carraro Agritalia umožnilo provádět první fázi ověřování a kontrol před zadáním první objednávky kabelového svazku.

Software VeSys pomáhá společnosti Carraro Agritalia prosadit se na trhu s elektrickými traktory díky zjednodušení procesu navrhování a ověřování složitých moderních návrhů kabelů a kabelových svazků. Podle výzkumné zprávy Global Autonomous Electric Tractor Market z roku 2021 se předpokládá, že v letech 2021 až 2027 bude dosaženo průměrné meziroční tempo růstu (CAGR) 32,7 % a do roku 2027 tento trh dosáhne přibližně hodnoty 4 233,50 milionů USD.

Získání konkurenční výhody díky menšímu počtu chyb a zkrácení testování

Tým pracovníků oddělení výzkumu a vývoje společnosti Carraro Agritalia při prvotní implementaci softwaru VeSys využíval dvě licence, později však zvýšil počet licencí na sedm, díky čemuž se podařilo výrazně snížit náklady a zvýšit produktivitu. Pracovníkům tohoto týmu se podařilo snížit pravděpodobnost výskytu chyb v návrhu o 25 %, zlepšit fungování týmu tak, aby plně rozuměl konektivitě a chování obvodů, a poskytnout pracovníkům možnost, jak opravit případné problémy v rané fázi cyklu návrhu. Společnost Har-Tech bude nedílnou součástí tohoto procesu. „Plánujeme do procesu návrhu zavést také simulace pro potřeby kontinuity a také prvky úbytku napětí a směry a výpočty v oblasti proudu,“ říká Villa. „Inženýři společnosti Carraro Agritalia tak budou moci pracovat rychleji a přesněji než s tradičními systémy.“

„Naším cílem je zlepšit život pracovníků obsluhujících zemědělské a stavební stroje,“ říká Righetti. „Díky systému VeSys můžeme na trh dodávat stroje špičkové kvality rychleji, snížit provozní režii a plnit náš slib ohledně snižování množství emisí při maximalizaci účinnosti strojů.“

Gaining a competitive edge with fewer errors and faster test times
Abychom předcházeli povýrobním vadám, potřebovali jsme systém správy dat z jediného zdroje a způsob, jak testovat a ověřovat návrhy v raných fázích, kdy je lze snáze opravit.
Paolo Righetti, Vedoucí centra elektrických prvků
Carraro Agritalia