Skip to Main Content
Případová studie

Italský výrobce zpracovatelských strojů prochází digitální transformací s Teamcenterem

Technologie PLM společnosti Siemens podporují sdílení dat a spolupráci napříč všemi oblastmi a rolemi společnosti Biesse Group...

Siemens Digital Industries Software supports data sharing and collaboration across all business areas and roles at Biesse Group

Biesse Group

Biesse Group SpA je globální přední společností v odvětví zpracování dřeva, skla, kamene, plastů a kovů. Společnost se zabývá vývojem, konstrukcí a distribucí strojů, integrovaných systémů a softwaru pro firmy v odvětví nábytku, oken, stavebních prvků, loďařství a letectví.

http://www.biessegroup.com
Sídlo společnosti:
Pesaro, Italy
Produkty:
Geolus, PLM Components, Solid Edge, Teamcenter
Průmyslová oblast:
Industrial Machinery

Sdílet

Teamcenter nám nabízí vše, co potřebujeme. Platformu lze rozšiřovat o další moduly a aplikace, takže do ní vkládáme důvěru i do budoucna.
Davide Andreatini, Technický manažer, obchodní jednotka Obrábění dřeva, divize Dřevařský průmysl
Biesse Group

Světová špička ve zpracovatelských strojích a systémech

Biesse Group je světovou špičkou v technologiích pro zpracování dřeva, skla, kamene, plastů a kovů. Společnost se zabývá vývojem, konstrukcí a distribucí strojů, integrovaných systémů a softwaru pro firmy v odvětví nábytku, oken, stavebních materiálů, loďařství a letectví. Společnost Biesse Group ročně investuje 14 miliónů eur do výzkumu a vývoje a má zaregistrováno více než 200 patentů. Společnost má 12 průmyslových závodů, 39 dceřiných společností, 300 lokálních zástupců a vybraných prodejců a 90% podíl exportu. Společnost založil Giancarlo Selci v roce 1969 v Pesaru a v roce 2001 byla uvedena na italskou burzu do segmentu Star. Aktuálně zaměstnává 4100 zaměstnanců po celém světě.

Společnost Biesse již 50 let nabízí předním nábytkářským společnostem celou řadu technologií, pokročilý software a služby. Digitalizace je zásadní změna, která na trhu způsobuje revoluci. Společnost Biesse Group se rozhodla investovat do svých kapacit a připravit se na budoucnost – podporuje své zákazníky a jejich růst za pomoci pokročilých technologií a služeb, digitalizace a automatizace továren a výrobních operací a optimalizace veškerých klíčových součásti: technologie, strategie, organizace a lidských zdrojů.

V rámci své postupné transformace se společnost Biesse Group rozhodla ke svému širokému portfoliu strojů a systémů přidat také nabídku inovativních služeb, ve kterých pomáhá zákazníkům ve zvyšování produktivity a výkonnost.

Služby hrají klíčovou roli v digitální transformaci společnosti a jejích operacích. Začíná to vývojem produktů. Společnost Biesse Group již patnáct let využívá prověřenou CAD platformu Solid Edge® od společnosti Siemens PLM Software. Generální ředitel společnosti Giovanni Bellucci však vysvětluje, že firemní procesy nebyly plně optimalizovány ani podporovány vhodnými nástroji pro správu. „Pro podporu spolupráce v rámci platformy Solid Edge jsme používali základní systém pro správu dat produktů, který byl však značně omezen z hlediska funkcí a výkonu, což bránilo efektivnímu sdílení dat v celém podniku“ říká Bellucci. „Nejednalo se o řešení PLM, byl to pouze nástroj pro správu dat.“

A global leader in processing machines and systems

Digitální transformace

Oddělení IT spolu s dalšími částmi firmy zahájilo proces implementace platformy, která dokáže uspokojit požadavky globální firmy jako je Biesse Group a také kontrolovat veškeré procesy, od vývoje výrobků, přes správu změnového řízení, analýzu proveditelnosti a realizace výrobků až po správu poprodejních služeb. „To jsou čtyři hlavní oblasti, které tvoří projekt“ říká Bellucci. „Měli jsme jasné cíle: uspořádat a optimalizovat procesy, které byly často hybridní a nestrukturované, zmenšit množství chyb a zkrátit dobu odezvy zastaralých systémů a především zpřístupnit informace o výrobcích všem zúčastněným stranám v různých částech a rolích podniku.“

Prvním krokem pro sdílení dat v celé firmě bylo jejich sjednocení. Společnost Biesse Group určila, že pilířem procesu digitální transformace bude technologie PLM. „Výrobek a nyní i služby jsou nejcennějšími prvky naší společnosti, proto správa jejich životního cyklu hraje zásadní roli“ zdůrazňuje Bellucci.

Ve druhé polovině roku 2015 společnost zahájila transformaci tím, že provedla důkladnou analýzu svých interních procesů a následně stanovila funkční požadavky, které by měla nová platforma splňovat. „Po stanovení modelu s požadavky jsme vytvořili skutečný obchodní případ, ve kterém jsme analyzovali náklady a přínosy nového řešení a definovali přesný plán implementace“ dodává Bellucci. „Tato fáze trvala do října a v posledním čtvrtletí roku 2015 jsme se zaměřili na výběr softwaru, kde jsme do užšího výběru začlenili tři nejlepší prodejce PLM.“

Výběr systému

V prosinci roku 2015 jsme vybrali platformu Teamcenter® – velkou roli přitom hrála její úzká integrace se systémem Solid Edge. „Efektivní integrace CAD s PLM je klíčová – a tím, že obě řešení pochází od stejného dodavatele, jsme si byli jisti, že jsme vybrali správně“ říká Bellucci.

Společnost Biesse Group vzala v úvahu také fakt, že Teamcenter je nejpopulárnějším PLM řešením na trhu. Davide Andreatini, technický ředitel obchodní jednotky divize Biesse Wood a projektový vedoucí  pro oblast obchodu podrobněji popisuje důvody, které vedly k výběru platformy Teamcenter. „Teamcenter nám nabízí vše, co potřebujeme“ říká. „Platformu lze navíc rozšiřovat o další moduly a aplikace, takže do ní vkládáme důvěru i do budoucna. Teamcenter lze rozšířit za hranice aktuálního projektu, například přidáním konfigurátorů a pokročilých možností virtuálního uvedení do provozu a simulace.“

Projektový tým také požadoval nástroje pro vyhledávání podle tvarů – a k tomuto účelu vybral software Geolus®, což je systém pro vyhledávání podle 3D geometrie, který dokáže určovat podobné součásti podle jejich geometrie a tvaru.

„Hlavní funkcí aplikace Geolus je vyhledávání duplicit v naší původní výkresové dokumentaci a komponentách, abychom je nemuseli vytvářet znovu“ vysvětluje Andreatini. „Pro představu o náročnosti této úlohy – Geolus indexuje všechna data importovaná do systému PLM, což v současné době znamená jeden a půl miliónu položek.“

Selecting a system

Spolupráce technických a obchodních oddělení při nasazení řešení

Systémy Teamcenter a Geolus byly implementovány systémovým integrátorem společnosti Biesse Group a v určitých fázích projektu i za podpory společnosti Siemens. Společnost Siemens se zapojila do PLM projektu společnosti Biesse jako dodavatel, systémový integrátor, zákaznická IT a v obchodních rolích (manažer projektu, vlastníci procesů a klíčoví uživatelé v určitých oblastech). Na projektu se podílela desítka zaměstnanců v různých rolích, ale když započítáme i účastníky hodnocení, testování a školení, počet zúčastněných se přiblíží stovce.

„Nejedná se výhradně o IT projekt, ale spíše o iniciativu, která vyžaduje spolupráci odborníků z IT a lidí se znalostmi v klíčových oblastech fungování firmy“ říká Luca Presciuttiová, manažerka a analytička IT ve společnosti Biesse Group. „Organizace a správa projektu se rozdělila na dvě části, zahrnutí informačních systémů (technické role a podnikový analytici se znalostmi o stávajících procesech a systémech) a obchodní role, tj. vlastníci procesů.“

Po dokončení bude do projektu zapojeno přibližně 1000 ze 4000 zaměstnanců, což znamená, že Teamcenter bude mít dopad na 25 procent zaměstnanců. „Těchto 1000 uživatelů se nachází převážně v Itálii v obchodních jednotkách se zaměřením na zpracování dřeva, kamene a na mechatroniku“ říká Presciuttiová. „Další uživatelé Teamcenteru budou v obchodních jednotkách v Indii a Číně. Ostatní budou mít přístup k servisní dokumentaci ze 37 dceřiných společností zabývajících se prodejem a službami.

Deployment collaboration across technical and business stakeholders

Hmatatelné výhody

První fáze projektu byla z hlediska přechodu a počtu zapojených uživatelů nejkritičtější. „V lednu 2017 jsme projekt realizovali ve všech obchodních jednotkách, což znamenalo převést 440 osob na nový systém v jednom dni“ říká Bellucci.

„S tím, jak v Biesse postupně zavádíme správu veškerých vývojových procesů výrobků, což je klíčová výhoda řešení Siemens, využití Teamcenteru ve 3D CAD již přineslo své ovoce“ vysvětluje Belluci. „Díky strukturovaným procesům a pracovním postupům systému PLM se zvyšuje kvalita vytvořených a spravovaných objektů a díky implementaci strukturovaných procesů a pracovních postupů se zamezuje chybám které by vznikaly v důsledku nedostatečné kontroly a absenci pravidel. Díky sjednocené platformě můžeme navíc veškerá data výrobků sdílet napříč skupinami a spolupracovat s externími partnery, dodavateli materiálů a dalšími smluvními partnery. Teamcenter navíc dokáže uspořádat obrovské objemy dat, což značně usnadňuje vyhledávání a procházení kusovníků a struktur výrobků.“

„Nasazení Teamcenteru pro nás znamenalo nasazení systému, který je spolehlivý, dostupný, obsahuje potřebná CAD data a spravuje vydávání souvisejících položek“ dodává Andreatini. „Integraci mezi sídlem společnosti a pobočkami v Čině a Indii navíc podpořila dostupnost sdílených detailů a funkčních jednotek napříč všemi pracovišti. Díky procesům pro ověřování a schvalování jsme také vylepšili certifikaci našich CAD dat a Teamcenter dále podpořil spolupráci veškerých technických oborů, včetně elektro a pneumatického inženýrství.“

V zásadě jsme identifikovali tři hlavní výhody: zrychlení otevírání a ukládání CAD dat, zkrácení doby potřebné pro vyhledání a načtení dat v technických odděleních a zrychlení změnových řízení. „Prvních dvou cílů jsme již dosáhli, ten třetí zatím vyhodnocujeme“ říká Presciuttiová.

Measurable benefits

Směrem k internetu věcí

Díky Teamcenteru má společnost Biesse k dispozici strukturovaný zdroj dat, který lze automaticky předat dalším aplikacím, například systémům pro plánování podnikových zdrojů (ERP) pro výrobní kusovníky (MBOM). „Vyvíjíme také další platformy, které využijí výhod integrace PLM, zejména internet věcí“ dodává Presciuttiová. Na konferenci Ligna v Hannoveru v květnu 2017 společnost Biesse Group představila svou platformu pro internet věcí (IoT) SOPHIA, která jejím zákazníkům nabízí celou řadu služeb, díky kterým maximalizují efektivitu a zjednoduší své procesy. Platforma SOPHIA využívá připojení ke cloudu a speciálních snímačů nainstalovaných na strojích společnosti Biesse, které shromažďují a přenášejí data technologických prvků v reálném čase a optimalizují výkon, brání chybám a zvyšují produktivitu stroje i celého závodu. Díky přímému spojení na portál náhradních součástí společnosti Biesse a možnosti aktualizovat software jediným kliknutím mají zákazníci k dispozici nástroje, které zjednodušují jejich každodenní práci. Klíčová přidaná hodnota platformy SOPHIA je její možnost předvídat problémy a vyhýbat se jim, případně nabídnout řešení a zvýšit výkonnost. Díky neustálé analýze a tvorbě zpráv s přesným a rozsáhlým monitorováním výroby prostřednictvím internetu věcí nabízí tato platforma svým zákazníkům značné zvýšení produktivity.

„Očekáváme, že druhá fáze implementačního projektu, která byla zahájena na konci roku 2017, přinese obrovské výhody, protože začlení výrobní kusovníky, asociaci s konstrukčními kusovníky a pracovní postupy pro změnová řízení“ uvádí tým společnosti Biesse.

Projekt bude dokončen v roce 2018 třetí fázi, ve které společnost Biesse implementuje správu požadavků na výrobky a pokročilé funkce podporující správu služeb a programů. Ve třetí fázi bude společnost integrovat kusovníky elektro a pneumatik do Teamcenteru prostřednictvím rozhraní s elektro CAD softwarem EPLAN. Další oblastí vývoje je integrace Teamcenteru s bSuite, což je platforma vyvinutá společností Biesse ke správě veškerého softwaru pro stroje.