Skip to Main Content
Článek

Optimalizace návrhu plošiny s předepjatými lany

Sdílet

Orientace námořní plošiny je aspekt, který hraje důležitou roli v ropném a plynárenském průmyslu z bezpečnostního hlediska. Plošiny s předpjatými lany (TLP) jsou většinou vzdálené od pevniny, náklady na ně šplhají až k 3,5 miliardám dolarů a pojí se s nimi spousta provozních rizik pro osoby i majetek, která je nutné minimalizovat. Umístění a orientace těchto plošin většinou závisí pouze na předchozích zkušenostech, což může vést k nákladným bezpečnostním a provozním incidentům.

V této případové studii se dozvíte, jak analýza CFD a průzkum návrhu pomohly určit optimální orientaci plošiny s předpjatými lany.


Seznamte se s metodami automatizovaného průzkumu návrhu, který dokáže řešit širokou řadu běžných inženýrských problémů.