Skip to Main Content
Zpráva analytika

Jak měřit výkonnost výrobku

Stále více společností usiluje o měření výkonnosti výrobků kvůli podpoře jejich vývoje, mnohé z nich si však stále nejsou jisté, jak tato data získávat a používat. Hodnota využívání dat z terénu a od zákazníků pro vytváření nových výrobků, funkcí a budoucího výzkumu je na vzestupu. Navzdory rostoucí hodnotě a objemu dat jsou však údaje z terénu a od zákazníků často nedostupné, ve špatné kvalitě a bez kontextu.

Stáhněte si tento vhled do stavu trhu a zjistěte více o tom, jak může vaše společnost získat konkurenční výhodu na základě informací o výrobcích.


Výhody: Sledování výkonnosti výrobků

Zavedení technologie sledování výkonnosti výrobků pomocí senzorů umožňuje výrobku odesílat data do cloudu, ke kterým pak může výrobce přistupovat na dálku. Zařízení tak mohou být neustále připojena. To výrobcům přináší patřičné výhody, jelikož tato data jsou využívána k řešení problémů dříve, než k nim dojde, čímž se zvyšuje efektivita procesu servisování.

Průběžné navrhování výrobků

Průběžný návrh výrobků umožňuje neustále zlepšovat propojené výrobky pomocí agilního modelu vývoje s daty o používání v reálném čase, což podporuje přístup zaměřený na zákazníka, který zákazníci patřičně ocení. Díky dynamické analýze dat o výkonnosti lze návrhy měnit v průběhu celého životního cyklu výrobku.

Poprodejní servis

Na základě shromážděných dat mohou společnosti přizpůsobit svou komunikaci se zákazníky tím, že jim nabídnou relevantní výrobky, poradí jim, jak je používat, upozorní je na nové funkce výrobků a navrhnou včasné opravy. Jedná se o skvělý způsob, jak se zalíbit zákazníkům a zajistit si jejich loajalitu. Proaktivní poprodejní servis poskytovaný zákazníkům může pomoci generovat nové zdroje příjmů tím, že zvýší počet výrobků, které každoročně podstoupí servisování.

Stáhněte si tuto zprávu a zjistěte, jak může analýza dat pro pochopení výkonnosti výrobků poskytnout společnostem konkurenční výhodu na dnešním přeplněném trhu.

Sdílet